Privacyverklaring

Edu-Sign B.V. vindt het belangrijk om zorgvuldig met de persoonsgegevens om te gaan waarover wij beschikken en houdt zich bij het verwerken van deze gegevens aan de geldende wet- en regelgeving. Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG). In deze wet staat vastgelegd hoe een organisatie moet omgaan met persoonsgegevens. Edu-Sign B.V. hanteert een privacyverklaring, waarin beschreven staat welke (persoons)gegevens we van klanten, relaties en sollicitanten verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen, hoe we er zorg voor dragen dat die gegevens goed beveiligd zijn en wat uw rechten zijn.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om uw identiteit te achterhalen. Onder persoonsgegevens zijn onder meer begrepen de naam, contactgegevens en andere gegevens die u aan ons heeft verstrekt, bijvoorbeeld bij de aanvraag van een account voor een van onze websites, de aanmelding voor een scholingsbijeenkomst of de nieuwsbrief, de bestelling van een product of bij een sollicitatie.

Website edu-sign.nl

Privacy is voor Edu-Sign B.V. belangrijk, daarom zijn al onze websites ontwikkeld vanuit het principe 'privacy by design'. Dit houdt in dat bij het ontwikkelen van een website vanaf het begin rekening gehouden wordt met de privacy en de veilige verwerking van (persoons)gegevens. Zo zijn al onze websites standaard uitgerust met SSL en wordt gegevensdeling met derden zoveel mogelijk geanonimiseerd of voorkomen.

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe vaak pagina's in onze website worden bezocht. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan niet toe dat Google deze gegevens gebruikt voor andere Googlediensten. Standaard laten wij de IP-adressen anonimiseren, zodat de statistieken niet naar een uniek persoon zijn terug te leiden. Ook zijn in onze websites geen social media buttons opgenomen, die uw surfgedrag kunnen volgen. Dit is de standaard voor alle productwebsites van Edu-Sign B.V.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand waarin een website informatie kan opslaan. Bijvoorbeeld of u bent ingelogd. Op deze website worden alleen functionele cookies geplaatst, bijvoorbeeld om uw bestelling op te slaan.

Doel

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het versturen van informatie over onze activiteiten en/of uitnodigingen voor bijeenkomsten, cursussen, scholing en andere diensten;
 • U te kunnen bellen of e-mailen, wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening;
 • Het versturen van facturen aan onze klanten en overige relaties;
 • U te informeren over wijzigingen van diensten en producten, zoals bijvoorbeeld onderhoud en/of wijzigingen aan de servers of het CMS.

Uitgangspunt gegevensverwerking

Het uitgangspunt voor de verwerking van persoonsgegevens is uw toestemming, het aangaan en uitvoeren van overeenkomst(en) met en laten uitvoeren van diensten door Edu-Sign B.V. en de uitvoering van wet- en regelgeving. Edu-Sign B.V. gebruikt alleen die gegevens die voor het betreffende doel nodig zijn. De volgende gegevens worden gebruikt:

 • Persoonlijke gegevens van contactpersonen zoals: naam, functie, telefoon en e-mailadres, organisatiegegevens werkgever;
 • Bedrijfsgegevens zoals: bedrijfsnaam, adres, KvK-nummer, algemeen telefoonnummer en btw-nummer;
 • Betalingsgegevens via uw bank bij de betaling van een factuur;
 • E-mailverkeer tussen u en ons.

Wanneer u klant bij ons bent, bewaart Edu-Sign B.V. uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is met het oog op de hiervoor genoemde doeleinden. Daarbij neemt Edu-Sign B.V. de wettelijke bewaartermijnen in acht.

Nieuwsbrieven

Edu-Sign B.V. gaat ervanuit dat er toestemming is om de persoonsgegevens van degenen die bij ons bekend zijn, te gebruiken voor onze nieuwsbrieven en deze gegevens voor dat doel bij te houden en voor intern gebruik te verwerken. Mocht u de nieuwsbrieven niet meer willen ontvangen, dan kunt u zich afmelden via de link onderaan de betreffende nieuwsbrieven.

Via het verzendsysteem van onze nieuwsbrieven verzamelen we de volgende informatie van u:

 • Uw naam en e-mailadres;
 • Wanneer u de nieuwsbrief heeft geopend: datum, uw IP-adres en uw type mailprogramma.

Voor e-mail met technische informatie betreffende het onderhoud aan de webserver of nieuwe functies in het website, kunt u zich niet afmelden.

Contactformulier

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de beantwoording en afhandeling daarvan. Uw naam en e-mailadres zijn verplicht. Op deze wijze kunnen wij contact met u opnemen. De gegevens van het contactformulier worden via een beveiligde verbinding per e-mail naar ons verstuurd. Gegevens van niet-klanten (zoals een sollicitatie- of stageaanvraag) worden maximaal na 4 weken verwijderd.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden. Als gegevens wel worden gedeeld, gebeurt dit uitsluitend omdat dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of omdat Edu-Sign B.V. daarbij een gerechtvaardigd belang heeft.

Voor het versturen van nieuwsbrieven maken wij gebruik van Mailchimp en/of Sparkpost. Deze partners gebruiken uw naam en e-mailadres om nieuwsbrieven te versturen en te controleren of deze zijn aangekomen.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor Edu-Sign B.V. van groot belang. Om uw privacy te beschermen, hebben wij de volgende maatregelen genomen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord en een tweede, tijdgebonden token;
 • Edu-Sign B.V. maakt gebruik van beveiligde verbindingen (SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u (persoons)gegevens invoert;
 • Wachtwoorden worden versleuteld opgeslagen en zijn niet door onszelf in te zien.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en u heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u in voorkomende gevallen aan Edu-Sign B.V. vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om uw gegevens aan uzelf of aan een derde partij over te dragen. Indien wij uw (persoons)gegevens verwerken op basis van uw toestemming daartoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Wij zullen uw (persoons)gegevens dan niet langer verwerken. Wilt u gebruik maken van (een van) deze rechten, of heeft u vragen of een klacht over hoe Edu-Sign B.V. omgaat met privacy en persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen. Mochten we er samen onverhoopt niet uitkomen, dan is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Disclaimer

Edu-Sign B.V. besteedt uiterste zorgvuldigheid bij de informatievoorziening op haar website, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of links naar websites van derden. De inhoud van de disclaimer maakt onderdeel uit van deze privacyverklaring.

Wijzigingen

Wanneer onze website of diensten wijzigen, passen wij de privacyverklaring aan.

Datum laatste wijziging: 1 mei 2019