News2Learn

News2Learn is een eigentijdse leerlijn begrijpend lezen en mediawijsheid in één. Naast begrijpend lezen zijn ook begrijpend luisteren, kijken en omgaan met sociale media onderdeel van de leerlijn. Zo combineert News2Learn op een slimme manier twee belangrijke 21e-eeuwse vaardigheden.

In juni 2017 heeft News2Learn de Comenius EduMedia Award gekregen. Deze internationale onderscheiding wordt toegekend aan multimediale onderwijsproducten met een grote didactische waarde. Ook is News2Learn partner van Mediawijzer.net.

Vaardige lezers en verstandige mediagebruikers

Leerlingen zijn gebruikers van media. Of het nu gaat om nieuws, lees-, strip- of schoolboeken, reclame, games, films, radio, internet of sociale media, dagelijks komen ze in aanraking met een grote hoeveelheid informatie.

Het is de kunst om op verstandige wijze met al deze informatie om te gaan. Allereerst om de informatie te filteren en te selecteren. Vervolgens om de boodschap te analyseren, te begrijpen en te bepalen wat de betekenis ervan is. En tenslotte om vast te stellen wat er met de informatie gedaan moet worden.

Om deze vaardigheden goed toe te passen, moeten leerlingen zich ontwikkelen tot vaardige lezers en verstandige gebruikers van media. News2Learn draagt hier aan bij door wekelijks frisse en afwisselende lessen begrijpend lezen, kijken en luisteren aan te bieden. Op gestructureerde wijze bouwen de leerlingen een adequaat repertoire vaardigheden op dat aansluit bij recente wetenschappelijke standaards en voldoet aan de vijf kerndoelen voor begrijpend lezen.

Maar News2Learn is meer dan begrijpend lezen, kijken en luisteren. Op slimme wijze zijn de lessen mediawijsheid in de leerlijn geïntegreerd. De leerlingen komen zo op een natuurlijke manier in aanraking met allerlei onderwerpen die gaan over de omgang met nieuwe media. Dat gebeurt op een positief kritische wijze. Zo worden ze zich bewust van de eigenschappen van deze media, wat deze met hen doen en hoe ze er verstandig mee om kunnen gaan.

Materialen

News2Learn gebruikt slimme digitale techniek. Met één klik heeft u alle lesmaterialen bij de hand en kunt u (inter)actief aan de slag. News2Learn heeft een leerlingensite waar de leerlingen reageren op het onderwerp van de week en met de tekst en bijbehorende media aan het werk kunnen.

Bezoek de website: www.news2learn.nl

News2Learn doet het net even anders
Onderwijs is onze passie. Daarom maken we News2Learn iedere week een beetje beter. Leerkrachten en leerlingen helpen ons daarbij en vinden ook iets van News2Learn. Om leerlingen te motiveren organiseren we regelmatig een wedstrijd waarbij iets gewonnen kan worden. Zo houden we News2Learn leuk. Bekijk de voorbeelden hieronder.

Meester Reinder over News2Learn

Hoe leerlingen slimmer worden met News2Learn

Aankondiging schrijfwedstrijd over Tweede Wereldoorlog

News2Learn
News2Learn
News2Learn
News2Learn
News2Learn
News2Learn
News2Learn
News2Learn