Brain2Train

Brain2Train is een handig oefenprogramma begrijpend lezen en studievaardigheden voor de groepen 5-8.

Bijna op iedere school bestaat er spanning tussen het begrijpend leesonderwijs en de resultaten op de M- en E-toetsen. Dat komt allereerst doordat goed begrijpend leesonderwijs, zich niet zo gemakkelijk laat toetsen. En wanneer er dan toch getoetst wordt, blijkt dat in de landelijke toetsen de teksten lang niet altijd aansluiten en dat de vraagstelling vaak eenzijdig en beperkt is. Leerlingen die deze vragen niet herkennen, kunnen dus in de problemen komen. De enige manier om hier iets aan te doen, is teaching to the test. En dat doet Brain2Train op een slimme manier. Leerlingen oefenen niet alleen in het herkennen van vraagtypen, maar ze oefenen ook tekstoriëntatie. Dat is een onmisbare basisvaardigheid die ervoor zorgt dat leerlingen eerst goed de tekst doornemen voor ze de vraagtypen gaan oefenen. Met Brain2Train leerlingen kunnen zelfstandig oefenen met teksten en vragen en vanaf groep 6 komt er ook studievaardigheid bij, wel zo handig. Een vriendelijk beloningssysteem stimuleert de leerlingen om hun resultaten te verbeteren. Zo worden ze competenter en zijn ze ook beter toegerust voor de landelijke M- en E-toetsen.

Brain2Train
Brain2Train
Brain2Train