Management support

Support geven, betekent op een positieve manier ondersteuning bieden. Dat is waar u als leidinggevende regelmatig behoefte aan hebt. U staat immers regelmatig voor complexe vragen die gaan over het maken van strategische keuzen, de inrichting van de organisatie, de kwaliteit en inrichting van het onderwijs, de organisatie van het lerend vermogen van uw mensen, de contacten met stakeholders enzovoorts.

Reflectie en bezinning

Als leidinggevende bent u samen met uw MT druk met het runnen van uw organisatie. Daar gaat veel tijd in zitten en al te vaak schiet het moment van reflectie en bezinning er bij in. U zit echter wel met vragen over de richting en ontwikkeling van uw organisatie of afdeling. Bent u op de goede koers, moet u bijsturen, hoe krijgt u uw mensen mee, doet u de goede interventies? Vragen die te vaak onbeantwoord blijven.

Het zijn ook lastige vragen. Soms gaan ze verder dan u zich competent acht. Dat is ook niet vreemd, leidinggeven is bij tijden gewoon ingewikkeld. Dat weten wij bij Edu-Sign maar al te goed. Regelmatig vragen leidinggevenden ons met hen te reflecteren op vragen over de ontwikkeling van hun organisatie of afdeling.

Managementsupport

Om aan de vraag naar reflectie en bezinning te voldoen heeft Edu-Sign samen met de partnerscholen het concept managementsupport ontwikkeld. Het is eenvoudig en efficiënt. De vragen die u bezig houden legt u aan Edu-Sign voor. In een zogenaamde supportbijeenkomst analyseren wij uw vragen, stellen de focus scherp en bepalen wat op de korte- en middellange termijn verstandige interventies zijn.

De werkwijze tijdens de supportbijeenkomsten is dat Edu-Sign met u de dialoog aangaat en in een intensief gesprek helpt een stap verder te komen. Zo worden het inzicht en begrip van de ontwikkeling van uw organisatie verdiept.

Doelgroep

Leidinggevenden en MT-leden die hun organisatie beter willen laten functioneren en behoefte hebben aan professionele support met een collegiaal karakter.

Investering

Een supportbijeenkomst duurt een dagdeel. Daarnaast biedt Edu-Sign het zogenaamde 'knipkaartprincipe' waarbij u vooraf een aantal uren managementsupport inkoopt. Hiermee kunnen u of anderen uit uw organisatie flexibel een beroep doen op support.

Locatie

In overleg