Wondering the World

Wondering the World is een eigentijdse natuur- en techniekmethode voor het basisonderwijs. Aansprekende onderwerpen, origineel materiaal, een digitale beeldbank, tussentoetsen, eindtoetsen en een overzichtelijke structuur staan garant voor goed onderwijs.

Samen met de leerkracht stappen de leerlingen in de fascinerende wereld van de natuur en techniek. Op authentieke wijze maken ze kennis met de natuurverschijnselen. Ze leren hoe mensen daar onderzoek naar doen en ontdekken dat het waarnemen van principes uit de natuur aan de basis staat van veel technische uitvindingen. Zo leren en ervaren ze dat kennis van natuur en techniek helpt om de wereld waarin wij leven beter te begrijpen. Wondering the World doet een beroep op de aangeboren nieuwsgierigheid van leerlingen. Er wordt geleerd met de neus op de verschijnselen. Dat is wat leerlingen boeit.

Aansprekende onderwerpen, een originele aanpak van de lessen, tussentoetsen, eindtoetsen en een overzichtelijke structuur stimuleren dat leerlingen rijke leerervaringen opdoen. Naast de basisstof biedt de methode verschillende mogelijkheden voor differentiatie en verdieping. Wondering the World biedt een doorgaande leerlijn voor de groepen 3 tot en met 8.

Slim ingedeeld

Wondering the World brengt orde en samenhang aan in de grote hoeveelheid onderwerpen uit de wereld van natuur en techniek. Dit wordt zichtbaar in de opbouw van de methode. Ieder leerjaar bestaat uit vijf hoofdstukken. De groepen drie tot en met vijf hebben 20 lesuren per jaar. Ieder hoofdstuk bestaat uit twee vensters van elk twee lesuren, les A en B. De groepen zes tot en met acht hebben elk 30 lesuren per jaar. Hier bestaat ieder hoofdstuk bestaat uit drie vensters van elk twee lesuren, les A en les B.

Materialen

Wondering the World bestaat uit een digitale lerarenhandleiding met geïntegreerde digibordviewer en online beeldbank, een leerlingenboek en een leerdagboek. Deze sluiten naadloos op elkaar aan en dragen zo bij aan een goede organisatie van het onderwijsleerproces.

Bezoek de website: www.wonderingtheworld.eu

Wondering the World
Wondering the World
Wondering the World
Wondering the World
Wondering the World
Wondering the World
Wondering the World
Wondering the World