Travelling the World

Travelling the World is het initiatief voor een eigentijdse aardrijkskundemethode voor het christelijk basisonderwijs. De ontwikkeling wordt gerealiseerd door Edu-Sign B.V. Samen met de scholen en investeerders wordt samengewerkt in een moderne coöperatie, zonder tussenkomst van schoolleveranciers en een uitgeverij.

Eigentijds en aansprekend

Bij Travelling the World gaan leerkracht en leerlingen op reis en verkennen de wereld dichtbij en ver weg. De reis begint bij de unieke plaats van de aarde in het heelal en het besef dat we allemaal op het 'hoogste' punt van de aarde wonen. Wie reist, ontdekt dat de aarde wetmatigheden kent. Noord- en Zuidpool, lengte- en breedtegraden, tijdzones, seizoenen, zee- en windstromen, klimaten, landschappen enzovoorts. Waar je mensen tegenkomt, zie je dat ze zich aanpassen aan de omgeving of deze naar hun hand proberen te zetten. Tussen al die mensen en culturen leven ook christenen, broeders en zusters, en/of bieden (christelijke) NGO's ontwikkelingshulp om mensen een betere toekomst te bieden. Daar wil je toch graag meer over weten? En... bij geologische hotspots spreek je wetenschappers die praten over de de vraag of en hoe wereldbeschouwing bepalend is voor de interpretatie van verschijnselen. Zoals bijvoorbeeld: Is de aarde jong of oud en is er nu wel of geen sprake van een wereldwijde vloed? Zo raken leerlingen al reizend vertrouwd met de wereld waarop ze wonen en worden ze gevormd door na te denken over wezenlijke vragen bij aansprekende onderwerpen. Travelling the World doet een beroep op de aangeboren nieuwsgierigheid van leerlingen. Daarom leren ze met hun neus op de wereld. Dat is wat boeit!

Meer weten?
Bekijk de folder. Zo krijgt u
een goede indruk van waar de methode voor staat en wat de planning van de ontwikkeling is.

Aanmelden voor deelname
U kunt op twee manieren meedoen aan de ontwikkeling van Travelling the World.

  1. U wilt kennisnemen van het concept en de voorbeeldhoofdstukken? Schrijf dan in voor fase 1. U betaalt €850 exclusief 9% BTW op leermiddelen en krijgt daarvoor de beschikking over twee hoofdstukken van Travelling the World. Een voor groep 5 over 'Mooie aarde' en een voor groep 8 'Het Midden-Oosten'. U krijgt de hoofdstukken met alles erop en eraan: digitale handleiding, digibordviewer, clips, taken, antwoorden, vliegapp, draaiende wereldbol enzovoorts. Besluit u onverhoopt om niet mee te doen met Travelling the World, dan heeft u toch vijf jaar de beschikking over de voorbeeldhoofdstukken en kunt u er een jaarlijks project van maken.

  2. U hebt meegedaan aan fase 1 of u bent ervan overtuigd dat Travelling the World er moet komen, schrijf u dan in voor fase 2, de definitieve ontwikkeling. U hebt hiermee automatisch de beschikking over alle bestaande en nieuw te ontwikkelen materialen.

Samen sterk

De woorden samen en vertrouwen zijn voor ons belangrijk. Als specialisten in leren en ontwikkelen, kunnen we niet zonder samenwerking met de scholen. Door samen aan eenzelfde doel te werken: een goede methode die leerkrachten, leerlingen en het vak op een hoger plan brengt, kun je veel bereiken.

Vertrouwen is de basis waaruit je samenwerkt. Daarbij horen vertrouwen in elkaars inzet en betrokkenheid, transparantie, collegialiteit en ook durf om samen iets te ondernemen. Ondernemen is immers niets anders dan het ontwikkelen van goede ideeën en deze omzetten in concrete producten. Daar heb je elkaar vanaf het begin bij nodig.

Dit is de reden dat wij alleen samen met de scholen deze stap nemen. Samen investeren en samen iets moois maken voor het christelijk onderwijs. Dat is onze missie.

Travelling the World
Travelling the World
Travelling the World
Travelling the World
Travelling the World
Travelling the World
Travelling the World
Travelling the World
Travelling the World
Travelling the World