Bestuur en toezicht

Goed toezicht houden en besturen is een kunst. Want waarop wordt toezicht gehouden en hoe houd je balans tussen ruimte geven en in control blijven? En hoe toon je als toezichthouder betrokkenheid zonder op de stoel van de bestuurder te gaan zitten.

Welke toezichthouder of bestuurder bekruipt niet regelmatig het gevoel: 'Alles lijkt te kloppen en toch heb ik er geen greep op.' Ondanks mooie toezichtkaders lopen situaties soms sluipenderwijs uit de hand en wordt er te laat ingegrepen. Hoe dat komt? In veel gevallen ontbreekt een complete en duidelijke set aan samenhangende uitspraken en doelstellingen met bijbehorende kaders en bevoegdheden. Hierdoor ontstaan gemakkelijk ongewenste verschillen in interpretatie tussen toezichthouders en de directeur/bestuurder over de vraag hoe het werk getoetst moet worden.

Toezichthouders die de inhoudelijke vulling van het toezichtkader uit handen geven aan de directeur/bestuurder schieten te kort. De toezichthouder vertegenwoordigt immers het belang van de eigenaren, bijvoorbeeld de leden van de vereniging en legt daar ook verantwoording aan af.

Hoog tijd om u als toezichthouders en directeur/bestuurder te laten informeren over de wijze waarop u inhoudelijk toezicht kunt houden. Edu-Sign in de persoon van Bert Kalkman combineert zijn kennis van besturen, toezicht houden en leidinggeven met de kennis van pedagogiek, onderwijs en organisatieontwikkeling. Hij is gecharmeerd van het systeem van Policy Governance van John Carver.

Met dit systeem kunnen rollen, doelen en gedrag van alle betrokkenen in een logisch proces worden ondergebracht. U leert hoe u ijkpunten en kaders kunt formuleren die u in staat stellen inhoudelijk greep te krijgen op uw taak als toezichthouder of directeur/bestuurder. Hiermee wordt de rol van de toezichthouder en/of bestuurder inhoudsvoller en ontstaat er gezonde spanning tussen u en directeur/bestuurder. U houdt niet alleen toezicht, maar wordt ook sparringpartner door dat u weet waarover u inhoudelijk de goede vragen moet stellen.

De onderdelen die aan de orde (kunnen) komen zijn:

 • Identiteit
 • Pedagogische visie
 • Onderwijs
 • Personeel
 • Organisatie
 • Facilitair
 • Beheer
 • Kwaliteit
 • Financiën

Doelgroep

Toezichthouders en directeur/bestuurder in het primair onderwijs.

Investering

Het aanbod wordt altijd afgestemd op de specifieke wensen van de toezichthouder en directeur/bestuurder.

 • 1 Dagdeel 'De kunst van visiegestuurd en inhoudelijk toezichthouden en besturen'. In deze bijeenkomst maakt u kennis met de principes van Policy Governance en leert u met praktijkvoorbeelden hoe dit systeem uw inzicht en vaardigheden vergroot.
 • 2 Dagdelen, waarbij na bijeenkomst 1 een tweede bijeenkomst volgt waarbij u leert hoe u de toezichthoudende rol kunt verstevigen door de principes van Policy Governance toe te passen op onderdelen uit uw bestaande toezichtkader.
 • Begeleiding bij het aanpassen en aanscherpen van uw bestaande toezichtkader volgens de principes van Policy Governance.
 • Begeleiding van het proces van toezichthouden en besturen door de inzet van collegiale bestuurlijke en participerende coaching.

Locatie

In overleg