Resultaat boeken

Wie vooruit wil komen, zal moeten werken aan het verbeteren van de resultaten. Dat doe je in de meeste gevallen door kennis en vaardigheden uit te breiden en processen te verbeteren. En... het is altijd verstandig om daarbij planmatig te werk gaan. Het kost tijd, maar is achteraf bezien bijna altijd efficiënter dan zomaar ergens te beginnen. Ergens beter in worden, kost dus tijd. Is die tijd er niet, dan zit er niet veel anders op dan:

  • Een situatie te houden zoals het is, kleine verbeteringen aanbrengen en hopen dat het niet slechter wordt.
  • Een effectieve oplossing zoeken die weinig tijd kost en toch maximaal resultaat oplevert.

Kiezen ondernemers vaak voor optie twee, in het onderwijs wordt er eerder voor optie een gekozen. Dat is geen onwil, maar vaak gebrek aan tijd. Hierdoor is het moeilijk om prioriteiten te stellen en resultaten effectief en planmatig te verbeteren, zonder dat er van alles doorheen loopt.

Welzeker is dit een van de oorzaken, dat er bijvoorbeeld al jaren geklaagd wordt dat de kwaliteit van het leesonderwijs achteruit gaat. Bij gebrek aan onderwijstijd en prioriteit, is het niet vreemd dat de ontwikkeling van vaardigheden zoals begrijpend lezen en studievaardigheden in de knel komen. Je kunt ze namelijk alleen verbeteren door vaker en effectiever te trainen. Doen we dat niet, dan zal de teneur dat het niet goed gaat met het leesonderwijs niet veranderen.

Zoals hierboven aangegeven, is er niet veel keuze. Optie een, pappen en nat houden of optie twee; iets slims bedenken. Als Edu-World kiezen we voor het laatste. Het zelfstandig oefenprogramma Brain2Train voor begrijpend lezen en studievaardigheden is hier een mooi voorbeeld van. Het is slim, effectief en motiverend voor leerlingen en kost de leraar niet meer tijd dan het gereed zetten van de trainers. En voor wie er toch les mee wil geven, zijn er handige compacte lessen beschikbaar.

Het resultaat bij de leerlingen is groot. Die moeten er uiteraard wel tijd in steken, maar dat telt nauwelijks als je plezier hebt in het trainen van je skills voor begrijpend lezen en studievaardigheden. Sterker nog, door de inzet van eenvoudige speelse vormen van gamification, zijn leerlingen soms niet te 'houden', omdat ze zo graag hun resultaten willen verbeteren.

Het effect wordt zichtbaar bij de 'gewone' lessen. Leraren merken dat de leerlingen beter worden en ontdekken dat er wel degelijk slimme en effectieve oplossingen bestaan om de schaarse onderwijstijd optimaal te benutten. Soms moet je om resultaat te boeken, even buiten de gebaande wegen denken en doen.

Edu-World helpt daarbij, we zijn immers bedenkers van onderwijs dat werkt. Ben je benieuwd naar de achtergrond van Brain2Train of wat we nog meer doen met begrijpend lezen? Bezoek dan de websites van Brain2Train en News2Learn onze methode voor begrijpend lezen en mediawijsheid in een.