Passend onderwijs begint met goed lesgeven

Ondersteuningsplannen moeten ingediend worden bij de inspectie. De kwaliteit van het onderwijs wordt echter niet bepaald door mooie plannen. Het is de leraar die het verschil maakt. Dat weet iedereen. Vanuit het principe Leren met diepgang en betrokkenheid ontwikkelde Edu-Sign samen met leraren een zeer effectieve aanpak om te groeien in het beroep.

Tien leraren zijn in gesprek over de vraag wat goed leraarschap is. Interessant is dat de leraren zich bij de beantwoording vooral oriënteren op praktijkervaringen. Daarmee wordt direct de kern geraakt van groeien in het beroep. Leraren praten wel over onderwijs, over wat werkt of niet, maar komen niet verder omdat de praktijk hun referentiekader is.
Wie een betere leraar wil worden moet daarvoor minimaal de volgende stappen nemen:

  • De verbinding tussen de persoonlijke identiteit en de onderwijspraktijk zichtbaar maken;
  • Een imaginaire ideale praktijkwereld bedenken, inclusief het gewenste gedrag van leraren en leerlingen;
  • Vaststellen welke kloof er bestaat tussen de dagelijkse en de ideale praktijkwereld;
  • Nagaan welke inzichten onderzoeken over goed onderwijs aanreiken om op denk- en vaardigheidsniveau te groeien in het beroep;
  • De inzichten daadwerkelijk omzetten in zichtbaar gedrag en geen oud gedrag meer toestaan voor het nieuwe geworteld is.

Na een middag hard werken, zitten de tien leraren met rode hoofden bij elkaar. 'Ik heb er net als de leerlingen een dik hoofd van gekregen', glimlacht er één.
Het was een eyeopener dat leraren die hun gedrag aan leerlingen toelichten, metacognitieve vaardigheden bij leerlingen ontwikkelen. Immers leerlingen die begrijpen waarom ze iets doen, leren beter.


Groeien in het beroep betekent ook bewust bestaande patronen afleren. Wetenschappelijke inzichten over onderwijs dat werkt, zijn vaak anders dan de intuïtieve patronen die leraren gebruikelijk hanteren. Gebruik maken van feedback, feed up en feed forward, dit verbinden aan de lesdoelen en de bereikte resultaten blijkt een hele kunst. Concrete oefeningen in de vorm van minilessen is de enige manier om persoonlijk te ervaren wat hiervan het effect is.

Het hele proces leidt tot het opstellen van een kijkwijzer waarin alle belangrijke principes van leren en instructie geven verwerkt zijn. Zo ontstaat een denk- en doe kader waarvan de leraren precies weten hoe het geïnterpreteerd moet worden. Kortom, ze zijn hiermee persoonlijk verantwoordelijk voor de verbetering van de kwaliteit van het onderwijsproces.

Na actieve scholing, volgt de uitvoeringspraktijk. De begeleider van Edu-Sign is aanwezig in de praktijk, pleegt interventies, doet het gewenste lerarengedrag voor, legt leerlingen uit hoe ze beter kunnen leren. Een intensieve en coöperatieve aanpak met hoog rendement. In eerste instantie vinden leraren het spannend. 'Iemand die zich in mijn les mengt.' Maar de praktijk verloopt heel natuurlijk en leerlingen vinden het fascinerend. 'Wanneer komt u weer?', wordt regelmatig aan de begeleider gevraagd. 'We leren veel hoe we samen beter kunnen leren.'

En dat is passend onderwijs in optima forma. Leraren en leerlingen laten groeien. Laat u informeren over deze unieke aanpak van Edu-Sign Professional.