Inloggen

De Schrijverstafel

Wie veel ziet kan veel vertellen. Dat geldt ook voor ons werk. Met onze schrijverstafel gaan we echter een stap verder. Wat wij zien en ontwikkelen in de praktijk schrijven we ook op. Maar dat doen we niet zonder er eerst de literatuur op na te slaan. Het doel van onze bijdragen aan de schrijverstafel is enerzijds reflectie en verdieping bieden en anderzijds inspirerende ideeën en praktijkvoorbeelden aanreiken.


Wilt u zelf een bijdrage leveren aan kennisverspreiding via onze schrijverstafel? Neem dan contact op met ons. U kunt vrij uit onze bijdragen citeren zolang u zich houdt aan het auteursrecht en de richtlijnen van de APA. Het is echter niet toegestaan zonder toestemming bijdragen te kopiëren of in scholing en training te gebruiken.

Leraren hebben goed gereedschap nodig

Dit schrijven Bert Kalkman en Pieter Dirk Blom in het RD van 1 februari 2016 als reactie op een samenvatting in het RD van woensdag 27-01 van een lezing gehouden door prof. dr. W. van Vlastuin op de lectoraatsdag christelijk leraarschap van Driestar Educatief.

Kernachtig formuleert Van Vlastuin het grote perspectief van het christelijke onderwijs, als hij stelt dat de christelijke identiteit niet beperkt blijft tot dagopeningen of schoolmoraal, maar het gehele onderwijs moet doortrekken. Dat komt omdat vanuit het christelijk geloof met een ánder hart en met ándere ogen naar de werkelijkheid wordt gekeken. Het christelijk onderwijs mag én moet inderdaad kinderen en jongeren binnenleiden in Gods werkelijkheid. Midden in een gebroken wereld is Hij de Aanwezige en gaat het ook heen naar Zijn toekomst.

Meer dan het hart
Het is mooi dat Van Vlastuin een aantal voorbeelden aanreikt waarin Gods werkelijkheid zichtbaar wordt, zoals de orde in de muziek en de wiskunde, zeestromingen en architectuur. Ze zijn herkenbaar en er zijn zeker leraren die hiermee in de klas aan de slag willen. Maar hoe doe je dat? Deze vraag is wat ons betreft net zo belangrijk bij de bezinning op christelijk leraarschap, als de aandacht voor het hart van de leraar. Want inspirerende en bezinnende bijeenkomsten zijn mooi, maar wat kan de leraar ermee wanneer hij morgen weer aan het werk moet? Daarom gaat het evenzeer om bezinning op vragen als hoe leerlingen dieper kunnen leren en welke bijdrage leermiddelen daaraan kunnen leveren. Zonder aandacht voor deze zaken is het ideaal van christelijk leraarschap niet te realiseren.

Leren met diepgang
Gelukkig werken er op de christelijke scholen bevlogen leraren die werk maken van onderwijs dat leerlingen inleidt in Gods werkelijkheid. Ze hebben de bekwaamheid om hun onderwijs zo te geven dat er mooie lessen en gouden momenten ontstaan, waarbij er soms sprake is van een venster op de hemel. Een zwak punt is echter dat deze momenten vaak incidenteel en bijna altijd afhankelijk zijn van de individuele leraar.

...
©Bert Kalkman en Pieter Dirk Blom
Hits: 1191
Waardeer dit blogartikel:
0

Posted door op in Onderwijsontwikkeling

Donderdag 28 november was een bijzondere dag. Na maanden ontwikkelen en testen is het lespakket Corrie4Kids over het leven van de Nederlandse verzetsvrouw Corrie ten Boom gepresenteerd. Het lespakket bestaat uit een prachtig magazine 'Corrie!', een lerarenhandleiding, een leerdagboek, een DVD en een digitale viewer met afbeelding en videoclips.

De leerlingen uit groep 8 van de Ten Boomschool in Maarssen hadden de primeur. Hun school is immers genoemd naar de familie ten Boom. Een christelijke familie die vanuit hun geloof honderden Joden en verzetsmensen geholpen hebben. Het heeft vader ten Boom, dochter Betsy, neef Kik en uiteindelijk ook zoon Willem het leven gekost. Corrie die op wonderlijke wijze concentratiekamp Ravenbrück overleeft, reist na de oorlog onvermoeibaar over de wereld om de boodschap van liefde en vergeving door Jezus door te geven. Velen worden door haar toespraken en boeken geraakt en bemoedigd.

Het lespakket is bijzonder geschikt voor groep 8 van de basisschool om het thema vergeving aan de orde te stellen of als aanvulling of vervanging van het geschiedenishoofdstuk over de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast kan het lespakket ook prima gebruikt worden in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

In januari 2015 wordt het complete lespakket toegestuurd aan 2000 scholen in Nederland. Het doel is dat de scholen vervolgens de materialen voor de kinderen kopen en er mee aan het werk gaan.

Inmiddels worden voorbereidingen getroffen om het lespakket in het Engels te vertalen om het internationaal te verspreiden.

...
Hits: 2235
Waardeer dit blogartikel:

Posted door op in Onderwijsontwikkeling

Recent is Edu-Sign partner geworden van het project News2Learn. Een digitale methode voor begrijpend lezen en mediaopvoeding.

De basisversie van News2Learn is ontwikkeld door Erdee Media Groep (EMG) in samenwerking met scholen van de Zeeuwse federatie Colon en de stichting Mediawijzer.

Om het News2Learn geschikt te maken voor de onderwijsmarkt is verdere doorontwikkeling nodig. Zoals u van Edu-Sign kunt verwachten gaan we dat samen doen met de scholen. Alleen zo ontstaan er onderwijsprogramma's die de praktijk daadwerkelijk verder helpen.

De methode is bedoeld voor groep 5 tot en met 8 van de basisschool. De volledig digitale methode bestaat uit een website met wekelijks wisselende actuele teksten, beeldmateriaal en geluidsfragmenten. Daarnaast zijn lessen beschikbaar over het omgaan met media.

Het project wordt mogelijk gemaakt dankzij de stichting News2Learn.De stichting en Edu-Sign streven naar een complete methode die in de loop van volgend cursusjaar kan worden aangeschaft.

...
Hits: 3344
Waardeer dit blogartikel:

Posted door op in Onderwijsontwikkeling

Nieuw: Corrie for Kids

Corrie ten Boom. Wie kent haar niet? Haar naam is nauw verbonden met het wereldberoemde (en verfilmde) boek 'De Schuilplaats'. Een christenvrouw die in haar leven steun en kracht ervoer door haar geloof in God. Niet in het minst in concentratiekamp Ravensbrück.
Na de oorlog vertelt Corrie in 63 landen over haar ervaringen en vooral over haar God.

In opdracht van het Corrie ten Boomhuis in Haarlem ontwikkelt Edu-Sign Studio een lespakket voor kinderen van 11-12 jaar: 'Corrie for Kids'. Met de fullcolour kinderglossy 'Corrie!' in de hand, videoclips op het bord en een leerdagboek op tafel verdiepen leerlingen zich zes uur in het leven van Corrie ten Boom. Naast haar ervaringen in de Tweede Wereldoorlog komen ook haar kindertijd én haar wereldreizen van na de oorlog aan de orde.
'Corrie for Kids' is uniek. Niet in het minst door verhalen van Els Florijn (winnaar EigenWijsPrijs 2014), illustraties van Jack Staller, audioclips met de stem van Elly Zuiderveld en de gloednieuwe animatiefilm 'Het verhaal van Corrie ten Boom voor kinderen'.

De eerste reacties zijn veelbelovend. Zo vertelt de leerkracht die het lespakket met zijn klas heeft uitgeprobeerd:
'Je kruipt echt in de huid van Corrie. Haar boodschap van vergeving is heel sterk. De leerlingen zijn diep onder de indruk van de verhalen. Dit is een absolute aanrader voor elke groep 8. Het sluit naadloos aan bij het geschiedenishoofdstuk over de Tweede Wereldoorlog. Ik ben benieuwd naar het eindproduct!'

September 2014 zal 'Corrie for Kids' worden gepresenteerd. Ook zal een presentiepakket naar 2000 scholen worden verzonden.
Geïnteresseerd in 'Corrie for Kids'? Houd onze website in de gaten. Ook in onze nieuwsbrief zullen we u over het lespakket informeren.

Hits: 2186
Waardeer dit blogartikel:
0

Bijna geschiedenis

Het hoofdstuk over het wonen in een ijzertijdboerderij en het hoofdstuk over het moderne Nederland liggen gebroederlijk naast elkaar op de tekentafel van Edu-Sign Studio. Op het eerste gezicht zijn het twee uitersten. De ijzertijdboerderij representeert het wonen en leven van de eerste bewoners van ons land. De moderne tijd is de tijd van nu; de tijd waar leerkrachten en leerlingen zelf deel van uitmaken. Twee uitersten met een duidelijke overeenkomst: beide hoofdstukken vormen de afsluiting van de ontwikkeling van een jaargroep, namelijk jaargroep 5 en jaargroep 8. Zo is de ontwikkeling van Venster op Nederland bijna letterlijk geschiedenis!
Is de ontwikkeling eenmaal geschiedenis geworden, in het heden en de toekomst kunnen leerkrachten en leerlingen van groep 5 tot en met 8 uren het hele schooljaar door genieten van diepgaand geschiedenisonderwijs.

Nederland in oorlogstijd
Recent is voor groep 8 een hoofdstuk over 'Nederland in oorlogstijd' opgeleverd. De ontwikkeling van het hoofdstuk was een uitdaging. Hoe realiseren we in 8 uur onderwijstijd dat onder meer de belangrijkste ontwikkelingen in de oorlog aan de orde komen, authentieke bronnen een plaats krijgen, de leerlingen een reëel beeld krijgen van de houding van de Nederlanders tegenover de Duitse bezetter, ze zich realiseren dat zij zelf aan vrede en vrijheid moeten blijven werken en ze persoonlijk betrokken raken bij de rauwe werkelijkheid van vijf donkere oorlogsjaren?
Wat is het dan mooi en bemoedigend om te horen hoe leerlingen van groep 8 dit hoofdstuk in de testfase hebben ervaren. 'Dat iedereen in het verzet zat klopt dus niet?' merkte een jongen op. Andere leerlingen raakten niet uitgepraat over de situatie dat zij thuis te maken zouden krijgen met inkwartiering van Duitse soldaten. Het leek hen eng én spannend. Veel leerlingen realiseerden zich voor het eerst dat de Duitse soldaten ook gewone mannen waren. Aan dat besef heeft het personage van de Duitse soldaat Karl Lotz zeker bijgedragen.

Heel indrukwekkend waren de fragmenten uit het dagboek van Anne Frank, zo vertelde de leerkracht. En niet te vergeten de foto's en teksten over de holocaust. Ook de afscheidsbrief die de terdoodveroordeelde Hans-Bernd von Haeften vanuit de dodencel aan zijn vrouw schreef, maakte diepe indruk. 'Mijn laatste gedachte, liefste vrouw, zal zijn dat ik jullie, mijn geliefden, de genade van de Heiland en mijn geest in Zijn handen beveel.' Deze inhoud zullen de leerlingen niet snel vergeten.

NIOD 76486 klein

Leuk en leerzaam
Niet alleen voor leerlingen op de basisschool is Venster op Nederland aantrekkelijk. Onlangs bladerde een oudere vrouw de boeken van Venster op Nederland door. Haar commentaar? 'Zo, ik heb mijn kennis weer fiks opgefrist' én: 'Als wij vroeger met deze boeken hadden gewerkt, had ik geschiedenis veel leuker gevonden. Dat weet ik wel zeker!' Een goede aansporing om nog vandaag met Venster op Nederland te beginnen!

Een tweede aansporing staat centraal in het slothoofdstuk van groep 8: 'Leer van het verleden, leef in het heden, en bereid je voor op de toekomst!'

©Pieter Dirk Blom
Hits: 2219
Waardeer dit blogartikel: