Inloggen

Management support

Support geven, betekent op een positieve manier ondersteuning bieden. Dat is waar u als leidinggevende aan een instelling voor hoger onderwijs regelmatig behoefte aan hebt. U staat immers vaak voor complexe vragen die gaan over het maken van strategische keuzen, de kwaliteit en inrichting van uw onderwijsprogramma, de organisatie van het lerend vermogen van uw mensen, de contacten met uw stakeholders enzovoorts.

Samen met uw MT bent u druk met het runnen van uw opleiding. Daar gaat veel tijd in zitten en al te vaak schiet het moment van reflectie en bezinning er bij in. U zit echter wel met vragen over de richting en ontwikkeling van uw opleiding. Bent u op de goede koers, moet u bijsturen, hoe krijgt u uw mensen mee, doet u de goede interventies?  Vragen die te vaak onbeantwoord blijven. Het zijn ook lastige vragen en vaak bent u aangewezen op stafafdelingen die wel adviseren maar toch net niet aanvoelen wat uw vragen zijn.

Bij deze vragen is Edu-Sign uw partner. Wij denken met u mee, zoeken naar antwoorden en oplossingen voor uw vragen, bieden support bij veranderingstrajecten en houden het niet alleen bij advies. Desgevraagd organiseren wij ook studiedagen of dragen daadwerkelijk bij aan het ontwikkelen en/of (her) schrijven of van beleidsdocumenten. Dat doen we met kennis van zaken, transparant en gericht op de ontwikkeling van uw organisatie. Passie voor onderwijs en oog voor de menselijke maat is waarmee we ons onderscheiden.

Doelgroep

Faculteitsdirecteuren, opleidingsdirecteuren, opleidingsmanagers en MT-leden binnen het hoger beroepsonderwijs.

Investering

Afhankelijk van uw vraag wordt een passend voorstel geformuleerd.