Inloggen

Edu-Sign Management

Goed management geeft professionals ruimte, dat is het uitgangspunt van Edu-Sign management. Onderwijsorganisaties hebben behoefte aan leiders die visie en strategie weten te verbinden met de pedagogische en didactische praktijk. Dat is waar de leraar als professional behoefte aan heeft. Onze kracht is schoolorganisaties visie en richting geven en op verstandige wijze duurzame verandering of verbetering tot stand brengen. Dit doen we resultaat gericht met oog voor de menselijke maat. Vanuit deze basis bieden wij maatwerk voor primair-, voortgezet- en hoger beroepsonderwijs. Edu-Sign richt zich daarbij op de volgende aandachtsgebieden:

Management Support

Als manager of als managementteam bent u gericht op uw organisatie. U denkt na over beleid, de kwaliteit(en) van uw organisatie en hoe u de goede koers wilt houden. Dan werkt een professionele blikwisseling vaak verfrissend. U wordt bevestigd in wat u doet of er opent zich een perspectief dat u nog niet had gezien. Zowel op persoonlijk als op teamniveau bieden wij u maatwerk. Ga het gesprek eens met ons aan.

Veranderingsprocessen

Visie en beleid zichtbaar maken in uw organisatie kost energie.  Scholen vragen om een aanpak die duurzame verandering mogelijk maakt. Daarbij heeft iedere fase zijn eigen kenmerken. De ├ęchte sleutel voor verandering zijn echter uw mensen; zij moeten het realiseren. De praktijk is immers het enige bewijs dat uw visie werkt. Veranderen vraagt naast visie en moed ook geduld en tijd. Het raakt de identiteit van uw mensen en de organisatie. Hoe beter identititeit, pedagogisch denken, onderwijskundig handelen en de organisatie van professioneel leren en organiseren op elkaar afgestemd zijn, hoe duurzamer de verandering. Integraal denken is daarbij essentieel. Dat brengt rust en overzicht in uw organisatie. Onze kennis en ervaring met veranderingsprocessen helpt u verstandig uw doelen te realiseren.

Preventiemanagement

Werken in het onderwijs is mooi en werken aan de ontwikkeling van jonge mensen geeft energie. Tegelijk echter nemen de werkdruk en het verzuim in het onderwijs jaarlijks toe. Daarbij zijn onderwijsorganisatie voortdurend in beweging. Als leidinggevende is het de kunst doelgericht te sturen en tegelijkertijd de menselijke maat in het oog te houden. Schoolorganisaties zijn altijd in beweging en veranderingen kosten tijd. Dat vraagt stuurmanskunst en uithoudingsvermogen. Doelgericht sturen met oog voor de menselijke maat is de uitdaging. De sleutel is het stimuleren van een open en ontwikkelingsgerichte cultuur waarin medewerkers zich veilig en gesteund weten. Regeren is vooruitzien en voorkomen is beter dan genezen, daarom is kennis van preventief leidinggeven onmisbaar voor iedereen die leidinggeven serieus neemt. 

Interim-management

U hebt tijdelijk of langdurig tekort aan management? Uw organisatie loopt stroef of moet zich herpositioneren? Dat vraagt om verstandig leiding geven, focus maken en mensen motiveren met plezier het werk te doen.Met onze kennis van besturen en leiding geven aan onderwijsorganisaties helpen wij u op weg. Samen met u analyseren wij de situatie en stellen een plan van aanpak op dat aansluit op wat uw organisatie nodig heeft.

Bestuur en Toezicht

Goed bestuur vraagt om goed toezicht. Dat lijkt een open deur. De praktijk leert ons dat, op zichzelf goede toezichtkaders geen garantie zijn dat er ook goed toezicht gehouden of bestuurd wordt. Besturen en toezichthouden is geen formaliteit maar gaat ergens over. Het gaat over de vraag waar schoolorganisaties voor staan en hoe de bijbehorende doelstellingen gerealiseerd worden. Dan wordt toezicht houden spannend omdat het over inhoudelijke keuzen gaat. En daarbij zijn in onderwijs heel wat keuzen mogelijk. Dat gesprek gaan wij graag met u aan.

U weet zich aangesproken en wilt meer weten? Neem dan contact met ons op.