Travelling the World

Travelling the World is het initiatief voor een eigentijdse aardrijkskundemethode voor het christelijk basisonderwijs. Samen met scholen en investeerders, wil Edu-Sign B.V. de realisatie van de methode mogelijk maken. Wilt u direct aanmelden? Wilt u meer weten? Download het visiedocument en bekijk de video met de presentatie over Travelling the World als alternatief voor een lokale presentatie.

Eigentijds en aansprekend

Bij Travelling the World gaan leerkracht en leerlingen op reis en verkennen de wereld dichtbij en verweg. De reis begint bij de unieke plaats van de aarde in het heelal en het besef dat we allemaal op het 'hoogste' punt van de aarde wonen. Wie reist, ontdekt dat de aarde wetmatigheden kent. Noord- en Zuidpool, lengte- en breedtegraden, tijdzones, seizoenen, zee- en windstromen, klimaten, landschappen enzovoorts. Waar je mensen tegenkomt, zie je dat ze zich aanpassen aan de omgeving of deze naar hun hand proberen te zetten. Tussen al die mensen en culturen leven ook christenen, broeders en zusters, en/of bieden (christelijke) NGO's ontwikkelingshulp om mensen een betere toekomst te bieden. Daar wil je toch graag meer over weten? En... bij geologische hotspots spreek je wetenschappers die praten over de de vraag of en hoe wereldbeschouwing bepalend is voor de interpretatie van verschijnselen. Zoals bijvoorbeeld: Is de aarde jong of oud en is er nu wel of geen sprake van een wereldwijde vloed? Zo raken leerlingen al reizend vertrouwd met de wereld waarop ze wonen en worden ze gevormd door na te denken over wezenlijke vragen bij aansprekende onderwerpen. Travelling the World doet een beroep op de aangeboren nieuwsgierigheid van leerlingen. Daarom leren ze met hun neus op de wereld. Dat is wat boeit!

Aansprekende onderwerpen, origineel materiaal, een digitale beeldbank, tussentoetsen, eindtoetsen en een overzichtelijke structuur staan garant voor goed onderwijs.

Samen sterk

De woorden samen en vertrouwen zijn voor ons belangrijk. Als specialisten in leren en ontwikkelen, kunnen we niet zonder samenwerking met de scholen. Door samen aan eenzelfde doel te werken: een goede methode die leerkrachten, leerlingen en het vak op een hoger plan brengt, kun je veel bereiken.

Vertrouwen is de basis waaruit je samenwerkt. Daarbij horen vertrouwen in elkaars inzet en betrokkenheid, transparantie, collegialiteit en ook durf om samen iets te ondernemen. Ondernemen is immers niets anders dan het ontwikkelen van goede ideeën en deze omzetten in concrete producten. Daar heb je elkaar vanaf het begin bij nodig.

Dit is de reden dat wij alleen samen met de scholen deze stap willen nemen. Samen investeren en er samen iets moois van maken. Concreet betekent dit dat Travelling the World alleen van start gaat bij voldoende steun van u als scholen.

Fasegewijs

Bij transparantie hoort ook zorgvuldigheid. Daarom is er gekozen voor een projectmatige en fasegewijze aanpak. Zo is het risico beperkt en kan er tijdig bijgestuurd worden. Er zijn drie fasen:

  • Fase 1 vooronderzoek en ontwikkeling concept
  • Fase 2 ontwikkeling methode voor groep 5-8
  • Fase 3 ontwikkeling methode voor groep 3-4

Schrijf u nu in voor deelname aan Fase 1.

Travelling the World
Travelling the World
Travelling the World
Travelling the World
Travelling the World
Travelling the World