Comité van Aanbeveling

Betrouwbare wetenschappelijke kennis bezien vanuit christelijk perspectief is essentieel voor een verantwoorde methode. Immers, alles wat neigt naar religieuze beïnvloeding ligt onder het vergrootglas van de overheid, onderwijsinspectie en zogenaamde neutrale instellingen. Bij de methode Wondering the World hebben we geleerd dat, hoewel seculieren het lastig vinden, het wel geaccepteerd wordt dat de wereldbeschouwing bepalend kan zijn voor de interpretatie van de feiten. Om ditzelfde principe ook in te zetten bij Travelling the World, vinden we het van belang dat we daarbij gemonitord en begeleid worden door wetenschappers die deze discussies als geen ander kennen.

Het comité bestaat uit de volgende personen:

Supervisor
Prof. Dr. Marc de Vries, TU Delft, vakgebied: science education & christelijke filosofie.

Leden op persoonlijke titel

Prof. Dr. Mart-Jan Paul, ETF Leuven, vakgebied: Oude Testament, met bijzondere aandacht voor schepping en evolutie.

Prof. Dr. Wim de Vries, WUR Wageningen, vakgebied: milieusysteemanalyse & integrale stikstofeffectanalyse.

Bekijk hier hoe Wim de Vries uitlegt hoe het idee van schepping door evolutie de Bijbelse boodschap uitholt.

Prof. Dr. Wim van Vlastuin, VU Amsterdam, vakgebied: theologie en spiritualiteit van het gereformeerd protestantisme

Leden namens een organisatie of instelling

Bart van den Dikkenberg MSc, wetenschapsredactie Erdee Media Groep.

Jan van Meerten, medewerker Logos Instituut.