Inloggen

Professionele cultuur

Vakmensen gezocht! Ook binnen het onderwijs is er een hernieuwde focus op hetvakmanschap van de leraar. Een positieve ontwikkeling, want professionals hebben ruimte nodig. Tegelijk is in veel organisaties een proces aan de gang waarbij het stroomlijnen van de organisatiesystemen lijkt te prevaleren boven de ontwikkeling van het lerend vermogen van de mensen. Schoolculturen werken vaak remmend op de ontwikkeling van een professionele cultuur.

Naar de manier waarop een professionele cultuur ontwikkeld kan worden, is veel onderzoek gedaan. Centraal staat het leren van de leraar en het organiseren van leertrajecten die daadwerkelijk verandering in het professionele handelen teweeg brengen. Iets wat direct een gunstig effect heeft op de leerlingen en de kwaliteit van het onderwijs.

Breng uw kennis over het organiseren van een professionele leercultuur met deze studiedag op peil.

Aan de orde komen:

  • De ontwikkeling van het begrip professionele cultuur
  • Van een professionele naar een lerende cultuur
  • De professionele leergemeenschap binnen de context van het onderwijs
  • Het leren van de leraar als professional
  • Professionaliseringsstrategiën van werknemers
  • Leiding geven aan een professionele cultuur
  • Het ontwerpen van professionele leertrajecten

Werkwijze

De opzet van deze scholing kenmerkt zich door een professionele aanpak. U neemt kennis van de meest recente inzichten en past deze direct toe op uw eigen organisatie. De scholing wordt afgesloten met het ontwerpen van een professioneel leertraject, waarin alle inzichten verwerkt worden. Zo werkt u direct aan uw persoonlijke ontwikkeling en aan de ontwikkeling van uw organisatie.

Doelgroep

College van bestuursleden, locatiedirecteuren, sectormanagers en teamleiders

Investering

De complete scholing is twee dagen. Afhankelijk van uw wensen kan de scholing ook opgedeeld worden in meerdere dagdelen. Bestaat uw MT uit leden van verschilende locaties, dan kan de scholing deel gezamenlijk en indien gewenst ook op locatie vervolgd worden. Maatwerk leveren is waar we u graag mee van dienst zijn.

Locatie

In overleg