Inloggen

Persoonlijke begeleiding

Lesgeven aan kinderen is mooi. Maar er zijn momenten dat het lijkt of alles tegen zit. De communicatie met de klas loopt niet goed en de sfeer staat onder druk. Het is alsof de kinderen niet willen luisteren.  De kwaliteit van het leerproces leidt er onder en de resultaten staan onder druk. U maakt zich zorgen en weet niet goed hoe u het onderwijsleerproces ten goede moet keren. Ook welgemeende adviezen van collega's werken niet echt. In de school is wel een coach of SVIB'er, maar die begeleiden voornamelijk op interactie en gedrag.

Waar u echter behoefte aan hebt, is het vergroten van uw pedagogische en didactische handelingsbekwaamheid. Dat is waar Edu-Sign zich in onderscheid. Onze aanpak is er op gericht leraren beter te maken in hun beroep en daardoor te werken aan:

 • Vertrouwen in het eigen vakmanschap
 • Vertrouwen in het leervermogen van leerlingen
 • Vertrouwen in de kwaliteit van de lesinhoud

Wetenschappelijk onderzoek toont namelijk aan dat de manier waarop leraren met leerlingen omgaan en de stijl van lesgeven veel effect hebben op sfeer, betrokkenheid en leerrendement. Vanuit de persoonlijke betrokkenheid op u als leraar, helpen wij u het onderwijs voor uzelf en de leerlingen een positieve wending geven. Dat doen wij op collegiale wijze, met begrip, opbouwend en transparant. U merkt dat direct in onze aanpak. Wij begeleiden u niet op afstandelijke wijze, maar helpen u letterlijk in de praktijk verder. Met deze werkwijze creƫren wij voor u en de leerlingen een situatie die daardoor natuurlijk en vertrouwd aanvoelt.

De stappen die bij onze aanpak horen zijn:

 • Intake
  o verwachtingen en doelstellingen verkennen
 • Praktijkobservatie
  o analyse en rapportage pedagogische en didactische patronen
 • Persoonlijke begeleiding
  o Pedagogische en didactische verbeter- of veranderactiviteiten opstellen
 • Praktijk begeleiding
  o Begeleiding op de werkplek bij de realisatie van de verbeter- of veranderactiviteiten
 • Persoonlijke begeleiding
  o Reflectie, evaluatie en vaststellen gerealiseerde verbetering of verandering

Doelgroep

Startende leraren die moeite hebben het onderwijsproces op adequate wijze vorm te geven en zich  gehinderd voelen pedagogisch en didactisch door te ontwikkelen. Sfeer en relatie met de leerlingen staat daardoor onder druk.

Ervaren leraren die er moeilijk in slagen bepaalde gedrags- of lespatronen te doorbreken. Adequate pedagogische en didactische kennis  om op te reflecteren ontbreekt. Met de leerlingen is sprake van een moeizame relatie die dagelijks de nodige werkdruk oplevert.

Werkt u bij een grote organisatie waar meerdere leraren begeleid worden, dan is het mogelijk om naast de persoonlijke begeleiding  ook groepsbegeleiding te organiseren.

Investering

Het begeleidingstraject is maatwerk en wordt afgestemd op uw vraag en wensen. Er wordt gestreefd naar maximale efficiƫntie. Op verzoek kan een gedeelte van de begeleiding via digitale media gerealiseerd worden.

Locatie

In overleg

Naar boven