Inloggen

De Schrijverstafel

Wie veel ziet kan veel vertellen. Dat geldt ook voor ons werk. Met onze schrijverstafel gaan we echter een stap verder. Wat wij zien en ontwikkelen in de praktijk schrijven we ook op. Maar dat doen we niet zonder er eerst de literatuur op na te slaan. Het doel van onze bijdragen aan de schrijverstafel is enerzijds reflectie en verdieping bieden en anderzijds inspirerende ideeën en praktijkvoorbeelden aanreiken.


Wilt u zelf een bijdrage leveren aan kennisverspreiding via onze schrijverstafel? Neem dan contact op met ons. U kunt vrij uit onze bijdragen citeren zolang u zich houdt aan het auteursrecht en de richtlijnen van de APA. Het is echter niet toegestaan zonder toestemming bijdragen te kopiëren of in scholing en training te gebruiken.

Pieter Dirk Blom

Pieter Dirk Blom

Pieter Dirk Blom heeft zijn/haar biografie nog niet ingesteld

Posted door op in Onderwijsontwikkeling

Nieuw: Corrie for Kids

Corrie ten Boom. Wie kent haar niet? Haar naam is nauw verbonden met het wereldberoemde (en verfilmde) boek 'De Schuilplaats'. Een christenvrouw die in haar leven steun en kracht ervoer door haar geloof in God. Niet in het minst in concentratiekamp Ravensbrück.
Na de oorlog vertelt Corrie in 63 landen over haar ervaringen en vooral over haar God.

In opdracht van het Corrie ten Boomhuis in Haarlem ontwikkelt Edu-Sign Studio een lespakket voor kinderen van 11-12 jaar: 'Corrie for Kids'. Met de fullcolour kinderglossy 'Corrie!' in de hand, videoclips op het bord en een leerdagboek op tafel verdiepen leerlingen zich zes uur in het leven van Corrie ten Boom. Naast haar ervaringen in de Tweede Wereldoorlog komen ook haar kindertijd én haar wereldreizen van na de oorlog aan de orde.
'Corrie for Kids' is uniek. Niet in het minst door verhalen van Els Florijn (winnaar EigenWijsPrijs 2014), illustraties van Jack Staller, audioclips met de stem van Elly Zuiderveld en de gloednieuwe animatiefilm 'Het verhaal van Corrie ten Boom voor kinderen'.

De eerste reacties zijn veelbelovend. Zo vertelt de leerkracht die het lespakket met zijn klas heeft uitgeprobeerd:
'Je kruipt echt in de huid van Corrie. Haar boodschap van vergeving is heel sterk. De leerlingen zijn diep onder de indruk van de verhalen. Dit is een absolute aanrader voor elke groep 8. Het sluit naadloos aan bij het geschiedenishoofdstuk over de Tweede Wereldoorlog. Ik ben benieuwd naar het eindproduct!'

September 2014 zal 'Corrie for Kids' worden gepresenteerd. Ook zal een presentiepakket naar 2000 scholen worden verzonden.
Geïnteresseerd in 'Corrie for Kids'? Houd onze website in de gaten. Ook in onze nieuwsbrief zullen we u over het lespakket informeren.

Hits: 2187
Waardeer dit blogartikel:
0

Posted door op in Algemeen

 'Brede vorming maakt onderwijs mooier en completer.' Met deze stelling van onderwijsadviseur Alex de Bruijn (RD 24-01) zal niemand het oneens zijn. In zijn handreikingen voor een 'mooier en completer onderwijs' geef hij een aantal waardevolle suggesties. Toch komt het mij voor dat hij een essentieel aspect voor 'brede vorming' en 'mooier en completer onderwijs' laat liggen. Of op zijn minst onderbelicht laat. In een bijzin geeft De Bruijn aan dat actieve betrokkenheid voorwaarde is voor het aanleren van vaardigheden. Om die actieve betrokkenheid te realiseren 'moeten ze moeten als het ware de les de les in worden gezogen. Dat kan bijvoorbeeld door betekenisvol thematisch (zaakvak)onderwijs te bieden', zo schrijft hij. Hier lijkt hij impliciet te wijzen op de waarde van de inhoud van het onderwijs. In mijn optiek zou juist de vormende waarde door de inhouden in het onderwijs expliciet voorop moeten staan. Niet in het minst in het christelijk onderwijs.

Vorm verbonden aan inhoud

Over een precieze omschrijving van 'vorming' is veel te zeggen. In ieder geval gaat het bij vorming primair om een proces waarbij de lerende zich leert te verhouden tot zichzelf, anderen, het andere en (in het christelijk onderwijs wel in de eerste plaats) de Ander. Dit proces richt zich op het hebben van inzicht en doorzicht in datgene wat zich in de ons omringende werkelijkheid aan ons voordoet.

In dit proces is er alle ruimte voor het aanleren van cognitieve kennis en vaardigheden en het ontwikkelen van kwaliteiten (de drie dimensies die De Bruijn noemt). Maar deze staan niet op zichtzelf. Bij vormingsaspecten van leren zijn vorm (didactiek) en inhoud 'innig' verbonden (Hoogland, 2005). En juist de relatie tussen vorm en inhoud laat De Bruijn liggen. Het inleiden in betekenissen en inwijden in geheimen (Ter Horst, 2002) maakt onderwijs 'mooi en compleet'.

Spreekwoorden

...
©P.D. Blom
Hits: 1775
Waardeer dit blogartikel:
0