Inloggen

Professionele ontwikkeling

De professionele ontwikkeling van de leraar staat volop in de schijnwerpers. Wie beter wil worden in z'n vak moet leren hoe bepaalde inzichten en vaardigheden op het goede moment in te zetten. Dat is een kunst. Maar wie zich deze kunst eigen maakt zie direct effect bij de leerlingen. En dat is wat we willen. Betrokken en gemotiveerde leerlingen die plezier hebben in leren.  

Edu-Sign helpt leraren verder bij de persoonlijke groei en ontwikkeling. We kiezen daarbij voor duurzame verandering. Nieuwe kennis over goed onderwijs, zoals Marzano (2012), Hattie (2013) en Biesta (2014) zetten we direct om naar uw praktijk. Zo verdiept u niet alleen uw beroepsvaardigheid, maar leert u ook de achtergrond kennen van kennis die werkt. Een impressie van wat we kunnen en hoe wij leraren inspireren, vindt u hieronder. Maatwerk leveren is echter ons doel. Samen met u ontwikkelen wij daarom de training die goed bij u en uw organisatie past. Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op.  

Professionele ontwikkeling 1
Professionele ontwikkeling 2

Professionele ontwikkeling 1

Groeien in het beroep. Dat is waar de training professionele ontwikkeling over gaat. Leraren groeien in het beroep wanneer ze hun ideeĆ«n over wat goed is voor kinderen kunnen verbinden met didactische vaardigheden.

Een krachtige afstemming tussen pedagogisch denken en didactisch handelen heeft een sterk positief effect op het leerklimaat in de klas. Daarbij zijn bepaalde denkwijzen en manieren van aanpak, bewezen effectiever dan andere.

In deze training worden leraren zich bewust wat goed onderwijs is. Dat is meer dan het realiseren van leerresultaten. Goed onderwijs is leren voor het leven; werken aan de toekomst van kinderen. Dat is waar leraren energie uit halen. Hoe het behalen van goede leerresultaten en leren voor het leven samen gaan, wordt in deze training klip en klaar.

Professionele ontwikkeing 1 legt de basis voor groei in het beroep. Vanuit inspiratie en betrokkenheid op leerlingen worden werkwijzen aangereikt die leerlingen in beweging brengen. Actuele wetenschappelijke kennis over instructiegeven, doelen stellen, differentiĆ«ren, motivatie en breinleren wordt direct toegepast in de praktijk.

De training bestaat uit een prettige afwisseling van instructie, verdieping en reflectie en toepassing van de aangereikte kennis. Zo kunt u er direct mee aan het werk.

Doelgroep

Leraren en schoolteams die kwaliteit willen leveren vanuit een pedagogische drive.

Investering

In overleg met de school

Locatie

Naar wens

Naar boven

Professionele ontwikkeling 2

Onderzoek door John Hattie (2013) laat zien dat leraren die leerlingen zelfstandig leren denken, het meest effectief zijn. Leraren die echt willen doorgroeien in het beroep, trainen  zich zelf in dialogiserend onderwijs. Dat betekent de goede vragen leren stellen in plaats van de goede antwoorden geven; een kunst apart. Wat deze leraren ook doen, is leerlingen inzicht geven in het lerarengedrag. Hierdoor leren leerlingen beter begrijpen wat de zin is van datgene waar ze mee bezig zijn.

Professionele ontwikkeling betekent dat je als leraar leert modelleren. Een van de meest uitdagende manieren is leerlingen inzicht geven in het instructiegedrag van de leraar. Hierdoor leren leerlingen beter begrijpen wat de zin van datgene waar ze mee bezig zijn. Succes verzekerd

In plaats van alleen te instrueren leert u de kracht kennen van samen leren. Door gebruik te maken van principes als feedback, feed-up en feed forward, verbetert de kwaliteit van het onderwijs leerproces. Zo leert uitgebreid repertoire aan leerhandelingen die effect sorteren komt aan de orde en biedt uitdaging om de praktijk meer diepgang te geven.

De kracht van deze scholing bestaat hier in dat u leert, dat didactische vaardigheden geen doel op zich zijn, maar middel om uw pedagogische visie te realiseren. Leraren die dit begrijpen zijn in staat duurzame verandering te realiseren.

Professionele ontwikkeling 2 biedt pedagogische en didactische verdieping. Tijdens de training wordt voortdurend gewerkt met praktijkvoorbeelden, lespresentatie waardoor u inspiratie op doet voor de eigen praktijk.

Dialogiserend onderwijs maakt actief en leert de horizon verleggen. De basis is respect voor elkaar en voor de leerstof. Zo worden de kwaliteit van het leerproces en de pedagogische kwaliteit met elkaar verbonden. Scholen die dit principe structureel toepassen zien dat naast de leerresultaten ook de kwaliteit van het samen een schoolgemeenschap zijn verbetert.

Veel van de scholen waar wij mee werken kiezen er voor deze scholing te combineren met interactieve coaching. 

Doelgroep

Leraren en schoolteams die pedagogisch en didactisch willen groeien.

Investering

In overleg met de school

Locatie

Naar wens

Naar boven