Inloggen

Venster op Nederland

Venster op Nederland is een eigentijdse geschiedenismethode voor het basisonderwijs en vertelt de geschiedenis van ons land en de mensen die er gewoond hebben. Op aantrekkelijke wijze komt geschiedenis voor de kinderen in de groepen 5 tot 8 tot leven.

Maar Venster op Nederland is meer dan een gewone methode. De originele aanpak stimuleert kinderen op betrokken wijze met geschiedenis bezig te zijn. Zo kan er op drie niveaus gewerkt worden en is het gebruik van de methode flexibel. Er kan traditioneel mee gewerkt worden, maar de opzet biedt ook mogelijkheden om er projectmatig mee te werken. Kortom een methode met een eigentijdse opzet en aanpak, waar u de kwaliteit van uw onderwijs een impuls mee kan geven.

En wie kunnen u beter voorlichten en laten zien hoe de methode werkt dan de ontwikkelaars? Dat zijn de mensen van Edu-Sign Studio. Zij hebben de kennis en praktijkervaring waarmee ze u precies vertellen hoe u de methode optimaal kunt gebruiken.

Vraag ons een middag te verzorgen en wij laten u zien hoe attractief goed geschiedenis onderwijs kan zijn.

VoN 3