Inloggen

News2Learn

News to learn JPG aangepast formaat

News2Learn, begrijpend lezen en mediawijsheid

News2Learn is een eigentijdse leerlijn begrijpend lezen en mediawijsheid in één. Naast begrijpend lezen zijn ook begrijpend luisteren, kijken en omgaan met sociale media onderdeel van de leerlijn. News2Learn is bestemd voor groep 5-8.   

News2Learn is ontstaan vanuit de behoefte aan zowel een principieel als praktisch alternatief voor Nieuwsbegrip en de behoefte aandacht te besteden aan mediawijsheid, zonder hiervoor extra onderwijstijd vrij te moeten maken. Ook voor scholen die op het punt staan een nieuwe taalmethode aan te schaffen, is News2Learn een uitstekende aanvulling voor het onderdeel begrijpend lezen. De moderne taalmethoden hebben immers geen begrijpend lezen meer in het programma opgenomen, terwijl het  juist een van de meest essentiële 21e eeuwse vaardigheden is.

Na meer dan een jaar in stilte te hebben ontwikkeld, is News2Learn de laatste maanden verschillende keren aan scholen gepresenteerd. De positieve reacties waren een stimulans om op de ingeslagen weg door te gaan en een pilot te starten en het concept te testen. En zoals u van Edu-Sign mag verwachten, doen we dat samen met de scholen. We streven immers naar het zelfde ideaal: eigentijds onderwijs voor onze kinderen!

 Technisch en inhoudelijk vernieuwend

News2Learn maakt gebruikt van slimme digitale techniek. Deze wordt al succesvol ingezet bij de natuur- en techniekmethode Wondering the World en is speciaal voor News2Learn verder doorontwikkeld. Op eenvoudige wijze kunt u interactief met het lesmateriaal en de leesteksten aan de slag. Dat komt de kwaliteit van het lesproces direct ten goede. News2Learn heeft ook een eigen leerlingensite, waar leerlingen actief op de teksten kunnen reageren. Ook is het tijdens de testfase mogelijk om op leerlingenniveau digitaal met teksten te werken. Voor scholen die met laptops of tablets werken is deze mogelijkheid zeer geschikt. Uiteraard is alles ook op papier beschikbaar. De keuze om met papier dan wel digitaal te werken is aan de scholen. Vakinhoudelijk is de aanpak ook up to date en laten we ons leiden door de meest recente inzichten. 

illustratie1a v3

Missie

Hoewel uw school misschien al met een begrijpend leesmethode zoals Nieuwsbegrip werkt en niet direct aan een nieuwe methode denkt, wil ik u toch uitnodigen aan deze unieke pilot mee te doen.  In alle bescheidenheid denken we dat News2Learn in meerdere opzichten (didactisch, inhoudelijk en technisch) echt een innovatie kan betekenen op het gebied van begrijpend lezen inclusief mediawijsheid. En niet onbelangrijk, achter de ontwikkeling ligt ook een principiële motivatie. Als christelijk onderwijs moeten we ons niet in eerste instantie laten leiden door seculiere methodemakers, maar ook zelf durven innoveren. Het is ook om deze reden dat News2Learn samenwerkt met een partner als de Erdee Media Groep en zich allereerst richt op de christelijke scholen. Dat is onze missie. Bij u en onze kinderen ligt de eerste verantwoordelijkheid.

Meer weten of mee doen?

Doordat we momenteel alle tijd steken in de ontwikkeling van een prototype voor de testfase, is de berichtgeving via sociale media summier. Nu we er van overtuigd zijn dat er een goed werkbaar en mooi concept ontstaat, informeren we u als eerste. Meer informatie over News2Learn en de voorwaarden voor deelname aan de pilot leest u in de hierna volgende bijlage.

News2Learn werkt op basis van ideële uitgangspunten en wordt gefinancierd door donaties. Wilt u het project steunen?  Lees dan de bijgevoegde flyer.