Inloggen

Primair onderwijs

Primair onderwijs organisaties zijn heel verschillend. Ze variëren van kleine schoolbesturen met één of enkele scholen tot grote organisaties waar meerdere schooltypen onder vallen. Gemeenschappelijk is echter de zorg en aandacht voor de ontwikkeling van jongere kinderen. Daar komt veel bij kijken. De opdracht is immers goed onderwijs geven. Dat gaat over normatieve vragen als: wat is goed onderwijs, wat willen we er mee bereiken, hoe ziet dat onderwijs er uit en hoe realiseren we dat. Goed onderwijs gaat altijd over de volgende drie doelen:

  • Kwalificatie; kennis, inzicht en vaardigheden om adequaat te kunnen functioneren.
  • Socialisatie; waarden en normen om deel te kunnen nemen aan de samenleving.
  • Persoonsvorming; zelfstandig denkvermogen om verantwoorde keuzen te maken.

Iedere schoolorganisatie werkt als het goed is aan deze doelen. Als leidinggevende bent u verantwoordelijk voor de realisatie er van en uw bestuur of toezichthouder houdt u scherp. Iedereen weet echter dat het zo simpel niet is. Onderwijs is dynamisch en leidinggeven aan schoolorganisaties kenmerkt zich doordat altijd rekening gehouden moet worden met verschillende perspectieven. Zo is het perspectief van de politiek anders dan van de toezichthouder, ook leraren, ouders en leerlingen hebben zo ieder hun perspectief. Verstandig leidinggeven binnen deze context vraagt om een heldere visie en adequaat sturend vermogen. Edu-Sign biedt u in de verschillende fasen en situaties de ondersteuning die u wenst. Dat kan variëren van managementsupport, verandermanagement, preventiemanagement, interim-management of inhoudelijke advisering bij bestuur en toezicht.

Waarin Edu-Sign zich onderscheid? Wij werken vanuit het principe dat het goede veel is. Overtollige ballast verdwijnt en visie staat weer voorop. Dat geeft richting en biedt uw mensen houvast. Werken volgens de menselijk maat noemen we dat.

Weten wat wij voor u kunnen beteken? Kijk dan bij ons aanbod.