Inloggen

Preventiemanagement

Werken in het onderwijs is mooi. Want werken aan de ontwikkeling van jonge mensen geeft energie. Maar onderzoek laat ook iets anders zien. Sinds 2010 stijgt het ziekteverzuim onder leraren gestaag. Ook in 2013 is de verwachting dat deze stijgende lijn door gezet zal worden.

Leraren ervaren in toenemende mate een hogere werk- en regeldruk. Oorzaken zijn een toename van taken, vernieuwingen, toenemende kwaliteitseisen, verschillen tussen leerlingen , parttime werken en zogenaamde piekmomenten. Als leidinggevende bent u verantwoordelijk voor de realisering van de beleidsvoornemens. Belangrijke topics als: aandacht voor opbrengsten, de kwaliteit van de lerarenvaardigheden, professionalisering, HRM beleid, excellentie en hoogbegaafdheid vragen uw aandacht. U weet als geen ander dat uw voornemens alleen te realiseren zijn dankzij uw mensen.

Maar hoe is het met uw mensen? Hoe stuurt u de processen aan. Welke aanpak hanteert u en wat doet dit met de motivatie en het welbevinden van uw collega's. De training preventiemanagement leert u waar u wel en niet op moet letten om uw mensen positief te stimuleren en onnodige werkdruk te voorkomen. De opzet biedt u een evenwichtige afwisseling van achtergrondkennis, reflectie, casussen, verdiepingsgesprekken en individuele- en groepsverwerkingsopdrachten

De thema's die in de training aan de orde komen zijn:

 • Sturen is de kunst
  o   Schoolorganisaties zijn altijd in beweging en veranderingen kosten tijd. Dat vraagt stuurmanskunst en uithoudingsvermogen. Doelgericht sturen met oog voor de menselijke maat is de uitdaging. De sleutel is het stimuleren van een open en ontwikkelingsgerichte cultuur waarin medewerkers zich veilig en gesteund weten. In Sturen is de kunst leert u hoe u hier persoonlijk en op organisatieniveau preventief aan bij kunt dragen.
 • Als de leiding faalt
  o   Wanneer de leiding faalt komen organisaties onder grote druk te staan. Vaak zijn het sluipende processen waarbij het lang duurt voor duidelijk wordt wat er aan de hand is. 'Het gaat wel over' wordt er vaak gedacht. Maar als dat niet het geval is? Wie doet dan het eerst de mond open en bij wie moet je terecht?  We kijken door de ogen van de leraar, de leidinggevende en de bestuurder. Wat kan er wel of niet in preventieve zin van hen verwacht worden?
 • De leidinggevende door de ogen van de werknemer
  o   Leidinggevenden hebben zo hun eigen stijl en werknemers vinden daar ook iets van. Lang niet altijd wordt dit uitgesproken. Toch is het uiten van waardering en feedback geven in organisaties van groot belang voor een professionele en werkbare omgeving. Voor u als leidinggevende is van belang dat u leert kijken door de ogen van uw werknemers. Wie dat spel beheerst kan op verstandige wijze onnodige spanningen voorkomen.
 • Werkdruk en stress
  o   Er is bijna niemand die geen last heeft van werkdruk of stress. Toch verschilt het per individu hoe er op gereageerd wordt. Een leidinggevende die weet hoe en wanneer stress ontstaat kan hier preventief op anticiperen. Ook leert u hoe in stressvolle situaties spanningen te reduceren.

Doelgroep

Leidinggevenden, teamleiders en vakgroepvoorzitters

Investering

De training is flexibel van opzet. U kunt kiezen uit een informatieve bijeenkomst van een dagdeel waar alle thema's kort en bondig toegelicht worden. Wilt u dieper op de inhoud ingaan en actief met de thema's aan het werk, dan is het advies twee thema's per dagdeel aan de orde te stellen. Afhankelijk van uw keuze wordt er voor het onderdeel werkdruk en stress samengewerkt met arbeidspsychologen.

Preventiemanagement wordt ook als seminar 'Preventief leidinggeven' aangeboden. De data worden bekend gemaakt via de nieuwsbrief en de agenda.

Locatie

In overleg