Inloggen

Hoger onderwijs

Hbo-instellingen zijn grote en complexe organisaties. Er is veel stuurmanskunst nodig om het eigen profiel krachtig en herkenbaar in de markt te positioneren. Daarbij gaat het om de verbinding tussen strategie en de operationalisering van de doelen op opleidingsniveau. Uiteindelijk is het de kwaliteit van de individuele opleidingen die sterk het imago van de hogeschool bepalen. Dat laten de jaarlijkse ranking-overzichten keer op keer zien.

De waardering voor een Hbo-instelling wordt vooral bepaald door het samenspel van gekwalificeerde docenten, kennis die werkt, toegepast onderzoek, innovatieve ideeën, goed georganiseerde opleidingen, krachtige samenwerking binnen de branche en gekwalificeerde studenten met visie en drive voor het vak.

Kwaliteit leveren is een must, dat dit niet altijd meevalt weet iedereen die in het Hbo werkt. De sleutel voor kwaliteit ligt bij een heldere opleidingsvisie, een organisatie die de realisatie van de visie mogelijk maakt en bij gedreven vakbekwame docenten.

Leidinggeven binnen de dynamiek van een Hbo-instelling is uitdagend en ingewikkeld tegelijk. Daarbij biedt Edu-Sign op verschillende niveaus ondersteuning. Wat uw vraag ook is, we richten ons altijd op de verbinding tussen strategie en de operationalisering daarvan in de praktijk. Dat doen we met kennis van zaken en passie voor hoger onderwijs.

Edu-Sign biedt u ruime kennis van leidinggeven en opleiden in het Hbo. De combinatie van kennis over leidinggeven en innoveren met de ervaring van tien jaar leidinggeven aan één van de beste kleine hogescholen van Nederland en een succesvolle lectoraatsperiode onderscheid ons van anderen.

De specifieke expertise van Edu-Sign ligt binnen de pedagogische sector, in het bijzonder de lerarenopleidingen primair- en voortgezet onderwijs en de masteropleidingen binnen de educatieve sector.  Uiteraard staan wij ook open voor advies en ondersteuning binnen andere sectoren van het Hbo.

Wilt u weten wat wij specifiek voor u kunnen betekenen? Bekijk dan ons aanbod.

  • Management support
  • Curriculumontwikkeling
  • Interimmanagement