Inloggen

Teamleren

TeamLeren is een van de sleutels om als organisatie fris en bij de tijd te blijven. De kunst is om in beweging te blijven zonder de inspiratie te verliezen. Dat kan door schoolontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling van leraren bij elkaar te houden. Dat betekent samen leren aan de goede voorbeelden en deze verbinden met de identiteit en pedagogische visie van de school. Zo ontstaat een levendige dynamiek, waarbij leraren elkaar inspireren en bemoedigen met de goede dingen bezig te zijn. Edu-Sign weet als geen ander hoe dit werkt en heeft samen met de partnerscholen het concept van de professionele pedagogische leergemeenschap ontwikkeld. Meer weten? Neem contact met ons op.

TeamLeren

U wilt samen met uw team aan de slag, werken aan gezamenlijke drive, teamspirit en professionele ruimte?

Samen met onze partnerscholen ontwikkelde Edu-Sign de aanpak van de professionele pedagogische leergemeenschap. Het uitgangspunt is dat u leert hoe u pedagogische kennis en ervaring op professionele wijze met elkaar kunt delen  en omzetten naar concreet gedrag dat aansluit op uw gezamenlijke drive(s).

TeamLeren betekent leren op alle niveaus. De basis is uw inspiratie. Samen gaan we op zoek naar wat u inspireert in uw beroep en wat dat voor u betekent. Vanuit de inhoud van het vak wordt gezocht naar goede praktijkvoorbeelden. U leert hoe u deze kunt delen, verdiepen en gebruiken om uw drive(s) en gezamenlijke visie te realiseren. Daarmee sluit TeamLeren aan bij wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat TeamLeren succesvol is wanneer persoonlijke drives en kwaliteiten ingezet worden om samen sterk te zijn.

TeamLeren gaat over u zelf, uw collega's en tegelijkertijd over uw pedagogische, onderwijskundige en organisatorische visie. Op integere wijze wordt gewerkt aan de realisatie van een professionele leergemeenschap. Wederkerig respect en begrip voor ieders inzet en kwaliteiten staan hierbij centraal. Op inzichtelijke wijze leert u welke rol u en collega's binnen het team innemen.

TeamLeren volgens het principe van de professionele pedagogische leergemeenschap vergroot de professionele ontwikkeling van uw organisatie. Het sluit aan op de lopende ontwikkeling binnen uw organisatie. Daardoor ervaren leraren het niet als extra maar als inspirerend. Onze aanpak stimuleert leraren het beste van zichzelf te geven of in ontwikkeling te brengen. Daar profiteren de collega's en leerlingen direct van. Het uiteindelijke resultaat? Duurzame kwaliteitsverbetering en een organisatie die weet waarom ze bepaalde keuzen wel of niet maakt.

Doelgroep

Teams die werk maken van kwaliteit en professioneel willen ontwikkelen.

Teams die op zoek zijn naar nieuwe spirit en elan en schoolontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling willen verbinden.

Investering

De training wordt aangeboden op verschillende niveaus. Afhankelijk van uw wensen kan er gekozen worden voor een introductiebijeenkomst of een traject van meerdere bijeenkomsten. De bijeenkomsten duren 3,5 uur. In overleg is een studiedag ook mogelijk.

Locatie

In overleg

Naar boven