Inloggen

Onderwijs ontwerpen

Tegen hun zin lopen veel leraren aan de leiband van de methode. Daarmee gaat professionele kwaliteit verloren. Maar hoe verander je dat? Dat kan door leraren meer professionele ruimte te bieden zelf invloed te hebben op de vormgeving van hun onderwijs. Dat vraagt kennis van leren en ontwerpen. Samen met onze partnerscholen is het concept 'Onderwijs Werkplaats' ontwikkeld. Leraren die samen werken aan de kwaliteitsverbetering van hun vak. Dat doen we niet zomaar. U maakt gebruik van beproefde principes. De ervaring van Edu-Sign met opleiden en trainen van leraren, onderzoek doen en ontwerpen van onderwijs, komt in de 'Onderwijs Werkplaats' integraal aan de orde. Meer weten? Lees onze aanpak van de 'Onderwijs Werkplaats' en neem contact met ons op.

Onderwijs Werkplaats

Leraren die onze trainingen 'Vakmanschap is Meesterschap' of 'Diepgang door Dialoog' volgen, willen deze kennis en vaardigheden veelal structureel toepassen in hun onderwijspraktijk. Dat betekent niet alleen naar de eigen stijl van lesgeven kijken, maar ook de inhoud van het vak anders vorm geven.

In deze training leren we u hoe uw vak op aantrekkelijke wijze voor leerlingen vorm kunt geven. Zin- en betekenisverlening, daar gaat het immers om. Hoe we dat doen?

Het uitgangspunt is dat onderwijs terug gebracht moet worden tot de kern, de essentie van waar het om gaat. Geen onnodige ballast dus.  Vervolgens worden aanknopingspunten gezocht die zin- en betekenisvolle leerervaringen met de inhoud van het vak mogelijk maken.

In plaats van 'droge' informatie over te dragen, neemt u de leerlingen mee in uw vakgebied. Op actieve wijze gaan de leerlingen met het vak aan het werk. U leert ze goed waarnemen, onderzoeken, nadenken, oplossingen bedenken en spiegelt ze daarbij voortdurend aan de werkwijze van uw vakgebied.

Dat betekent dus leerlingen laten leren aan de 'echte' vragen. Onderzoek toont aan dat leraren die zo werken leerlingen positief motiveren en betere leeropbrengsten realiseren. Onze beproefde aanpak is gebaseerd op de volgende principes:

  • De vakinhoud staat centraal
  • Meer aan minder leren; in de beperking toont zich de meester
  • Leren op een natuurlijke manier; dichtbij het vak en dichtbij de leerlingen
  • Alle leerhandelingen komen voort uit de vakinhoud
  • Leren met diepgang en betrokkenheid
  • Leerlingen leren zelfstandig denken en werken
  • Gezamenlijk en persoonlijk leren zijn in balans


Leraren die de Werkplaats gevolgd hebben zijn enthousiast. Allereerst omdat de vakinhoud op een positieve manier centraal staat. Maar ook de manier van werken wordt gewaardeerd. De Werkplaats bestaat uit kleine groepen leraren die samen met elkaar onderwijs ontwerpen. Naast trainen, worden de lesontwerpen ook met elkaar geoefend door het verzorgen van 'minilessen'. Deze worden intensief
besproken, geanalyseerd en van feedback voorzien. Daarna volgt de praktijk.

De Werkplaats kenmerkt zich door: Samen werken aan de kwaliteit van het vak en samen werken aan de kwaliteit van het vakmanschap. Of zoals een van de deelnemers het verwoordde: 'Eindelijk tijd om met m'n vak bezig te zijn. Ik heb veel gezien de afgelopen jaren, maar deze aanpak heeft me echt verder geholpen.'

Doelgroep

Leraren en teams die hun lespraktijk willen verdiepen, willen leren vanuit de vakinhoud en echt met onderwijs bezig willen zijn.

Investering

De Werkplaats kan op verschillende manieren ingezet worden. Kennismaken kan via twee introductiemiddagen van 3,5 uur. Daarnaast is een intensiever programma mogelijk waarbij leraren eigen onderwijs ontwerpen, persoonlijke begeleiding ontvangen en indien gewenst coaching bij de uitvoering krijgen. In overleg met u wordt een maatwerkprogramma opgesteld.

Locatie

Wordt in overleg vastgesteld.

Naar boven