Inloggen

Schoolontwikkeling en teamleren

Schoolontwikkeling en Teamleren zijn de sleutels om als organisatie fris en bij de tijd te blijven. De kunst is om in beweging te blijven zonder de inspiratie te verliezen. Dat kan door schoolontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling van leraren bij elkaar te houden. Dat betekent samen leren aan de goede voorbeelden en deze verbinden met de identiteit en pedagogische visie van de school. Zo ontstaat een levendige dynamiek, waarbij leraren elkaar inspireren en bemoedigen met de goede dingen bezig te zijn. Edu-Sign weet als geen ander hoe dit werkt en heeft samen met de partnerscholen het concept van de professionele pedagogische leergemeenschap ontwikkeld. Het programma Schoolontwikkeling en Teamleren wordt dan ook bijna altijd aangeboden in combinatie met lopende ontwikkelingen binnen uw organisatie. Het laat zich dus uitstekend combineren met programma's als het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit en leren met diepgang en betrokkenheid

Schoolontwikkeling en Teamleren

Sterke scholen kenmerken zich door een heldere visie die in de praktijk duidelijk zichtbaar wordt. De basis is de identiteit van de school die zichtbaar wordt in een eigen pedagogisch concept. Hiermee kunnen scholen zich op positieve wijze onderscheiden.

In deze training leert u als team de drives van de school benoemen en omzetten in een eigen pedagogisch concept. Dit concept wordt praktisch uitgewerkt in zogenaamde kritische praktijksituaties, waarmee gelegitimeerd wordt waar de school voor staat en voor gaat.

Zo leert u identiteit, pedagogische visie en praktijk met elkaar verbinden. De manier waarop dit gebeurt is de aanpak van de professionele pedagogische leergemeenschap.

Het uitgangspunt is dat leraren leren op professionele wijze pedagogische kennis en ervaring met elkaar te delen en om te zetten in concreet gedrag. Dat betekent leren op alle niveaus. Vanuit de inhoud van het vak, lesgeven, leren leraren hoe ze goede praktijken met elkaar kunnen delen en verdiepen. Om vervolgens vanuit de praktijk te werken aan de pedagogische visie en identiteit van de school. Het laatste gaat niet zonder dat het team van elkaar weet, hoe de verschillende rollen en kwaliteiten ingezet kunnen worden.

Schoolontwikkeling en Teamleren is een dynamisch proces waarbij de pedagogische en professionele opdracht van de school centraal staan. De basisgedachte is dat er een doorgaande lijn bestaat tussen de klassenpraktijk en het leren van de leraren en de organisatie zelf.

Leren volgens het principe van de professionele pedagogische leergemeenschap vergroot de professionele ontwikkeling van uw organisatie. Het biedt leraren kansen het beste van zichzelf te geven of in ontwikkeling te brengen. Daar profiteren leerlingen direct van. Het uiteindelijke resultaat?  Duurzame kwaliteitsverbetering en een organisatie die weet waarom ze bepaalde keuzen wel of niet maakt.

Doelgroep

Schoolteams die werk maken van kwaliteit en professioneel willen leren.

Investering

De training wordt aangeboden op verschillende niveaus. Afhankelijk van uw wensen kan er gekozen worden voor een introductiebijeenkomst of een training waarbij uw schoolontwikkeling wordt ge├»ntegreerd met de training professionele pedagogische leergemeenschap. 

Locatie

De training wordt incompany op locatie aangeboden

Contact

Naar boven