Inloggen

Leren met diepgang en betrokkenheid

Werken aan goede leerresultaten is belangrijk. Leren met diepgang en betrokkenheid gaat een stap verder. Dat is leerlingen 'boeien' met onderwijs dat zin en betekenis voor hen heeft. Leraren willen immers niets liever dan dat hun onderwijs de leerlingen bij blijft. Leren met diepgang en betrokkenheid is inspannend en ontspannend tegelijk. Het sluit aan op de natuurlijke behoefte van leerlingen dingen beter te begrijpen en iets met deze kennis te doen. Voor leraren is het een stimulans pedagogisch en didactisch te groeien in het beroep en inhoudelijk meer diepgang te realiseren. Zo is leren met diepgang en betrokkenheid motiverend voor leraren en leerlingen. Een impressie van wat wij kunnen leest u hieronder. Laat u inspireren door onze kennis en ervaring. Wilt u weten wat onze aanpak in scholen uitwerkt? Onze partners zijn altijd bereid u van informatie te voorzien. Meer weten? Neem contact met ons op.

Geboeid door aansprekend onderwijs

Leerlingen worden enthousiast wanneer ze 'geraakt' worden. Wanneer lessen 'boeiend' zijn in plaats van saai en droog. Het is een kunst onderwijsinhouden zo aan te bieden dat ze als het ware zelf de leerlingen aanspreken. Hoe dat moet? Door op een andere manier naar de lesstof te kijken! Dat betekent in de lesstof zoeken naar wat betekenisvol is voor leerlingen. Interessante vragen komen centraal te staan. En vragen stellen betekent nadenken en zoeken naar goede antwoorden. Zo wordt er een beroep gedaan op de nieuwsgierige en onderzoekende houding van de leerlingen.

Als leraar hebt u de sleutel in handen om de leerlingen mee te nemen in de wereld van de vakken. In 'geboeid door aansprekend onderwijs' leert u hoe aantrekkelijk onderwijs en diepgang samengaan. Dat gebeurt door zelf te leren aan aansprekende voorbeelden. Zo ervaart u heel persoonlijk wat er gebeurt wanneer u door onderwijsinhouden 'geboeid' wordt. Afhankelijk van uw voorkeur worden er voorbeelden gegeven vanuit verschillende vakgebieden.

In deze training staat leren door doen centraal. Door zelf heel actief met aansprekende onderwijsinhouden bezig te zijn, leert u:

  • Hoe aansprekende onderwijsinhouden leerlingen motiveren
  • Hoe u leerlingen met aandacht en concentratie laat leren
  • Hoe waarnemen en zelfstandig denken bij leerlingen gestimuleerd wordt
  • Welke leerhandelingen het leerproces verdiepen en activeren

De inhoud van deze training is gebaseerd op beproefde wetenschappelijke inzichten hoe leren en motivatie bij leerlingen op positieve wijze gestimuleerd worden. Daarbij is leren meer dan het realiseren van resultaten. In deze training leert u dat het vooral gaat om de opbrengsten. Onze inzet is dat scholen leerlingen laten leren voor het leven. Dat is leren op een oorspronkelijke en natuurlijke manier. Dicht bij de onderwijsinhouden en dicht bij de vragen die echt belangrijk zijn.

Doelgroep

Schoolteams en leraren die meer uit hun onderwijs willen halen en zich laten inspireren door een authentieke en motiverende benadering van hun onderwijsinhouden.

Investering

Afhankelijk van uw interesse zijn er verschillende mogelijkheden om kennis te maken met 'Geboeid door aansprekend onderwijs.'

Kennismakingsbijeenkomst, 2 bijeenkomsten van 3,5 uur

Training, 3-4 bijeenkomsten van 3,5 uur. Deze training heeft direct betrekking op uw onderwijspraktijk. Systematisch leert u kleine veranderingen en verbeteringen aanbrengen die het leerplezier vergroten. Ook wordt hier de mogelijkheid geboden begeleiding en coaching in de klassenpraktijk te ontvangen.

Locatie

In overleg

Naar boven