Inloggen

Edu-Sign Professional

Vakmanschap is meesterschap; dat betekent groeien in het beroep. Scholing en professionalisering van leraren is onze expertise. Edu-Sign professional biedt individuele en teamgerichte scholings- en professionaliseringstrajecten. De kern is leraren pedagogisch, didactisch en vakinhoudelijk bekwamen hun werk met plezier te doen. Het resultaat? Leerlingen weten zich gezien en gekend, persoonlijk welbevinden, motivatie en opbrengsten worden vergroot. Onze aanpak is gebaseerd op kennis die werkt; uw praktijk verandert er zichtbaar door. Vanuit deze basis bieden wij maatwerk voor het primair-, voortgezet- en hoger beroepsonderwijs. De thema's waar Edu-Sign zich op richt zijn:

Persoonlijke begeleiding

De beste garantie voor werkplezier is ontwikkeling. De realiteit is dat iedere professional in zijn loopbaan momenten kent waar ontwikkeling minder vanzelfsprekend is en het werk veel energie kost. Het is de kunst deze fase te benutten als leer- en ontwikkelingsproces en nieuwe inzichten op te doen die het vakmanschap versterken. Dat geeft nieuw elan aan het werk en versterkt de betrokkenheid en motivatie van uw leerlingen. Persoonlijke begeleiding past bij de professionele houding dat iedereen op z'n tijd betrokken en bekwame mensen nodig heeft die een stap verder helpen. 

Professionele ontwikkeling

Goed klassenmanagement is de basis voor uw werk. U leert uw leertijd effectief gebruiken en weet hoe u leerlingen kunt motiveren tot zelfstandig werken en zelfstandig denken. Daarvoor hebt u de beschikking over een breed repertoire aan leerhandelingen die u kunt gebruiken om leerlingen voor onderwijsinhouden te enthousiasmeren. U wilt uw leerlingen het beste bieden? Dat betekent houvast bieden en loslaten tegelijk. Dan bent u als leraar op uw best.   

Schoolontwikkeling en teamleren

Een duidelijk schoolprofiel versterkt de kwaliteit van uw onderwijs. Wat er in de klas gebeurt is een afspiegeling van de identiteit en pedagogische visie van uw school. Ook het goede gebruik van lesmateriaal staat hier niet los van.  Gezamenlijk werkt u aan het realiseren van uw schoolprofiel. Dat betekent de keuzen zichtbaar maken in de organisatie en het gedrag van leraren. Schoolontwikkeling raakt alle facetten van de organisatie; van persoonlijke ontwikkeling van leraren tot gezamenlijk leren en organiseren volgens de principes van een professionele pedagogische leergemeenschap. U zoekt een duurzame ontwikkeling? Wij weten hoe dat moet.

Leren met diepgang en betrokkenheid

Werken aan goede leerresultaten is belangrijk. Leren met diepgang en betrokkenheid gaat een stap verder. Dat is leerlingen 'boeien' met onderwijs dat zin en betekenis voor hen heeft. Leraren willen immers niets liever dan dat hun onderwijs de leerlingen bij blijft. Leren met diepgang en betrokkenheid is inspannend en ontspannend tegelijk. Het sluit aan op de natuurlijke behoefte van leerlingen dingen beter te begrijpen en iets met deze kennis te doen.

Onderwijs ontwerpen

Tegen hun zin lopen veel leraren aan de leiband van de methode. Daarmee gaat professionele kwaliteit verloren. Maar hoe verander je dat? Dat kan door leraren meer professionele ruimte te bieden zelf invloed te hebben op de vormgeving van hun onderwijs. Een beproefde aanpak is onderwijs waarbij het leren aan de echte concrete vragen centraal gesteld wordt. Leraren worden zo aangesproken hun vakmanschap om te zetten naar authentieke situaties. En leerlingen zijn positief verrast wanneer ze ontdekken dat onderwijs niet met boekenwijsheid hoeft te beginnen, maar ontstaat bij de vragen die hen en velen met heb bezig houden.

Meer aan minder leren

Niet het vele is goed, maar het goede is veel. Dat geldt ook voor de organisatie van uw onderwijsprogramma. Leren is meer dan feiten verwerven en wordt pas effectief wanneer de inhouden persoonlijk zin en betekenis krijgen. Met lesroosters die bestaan uit allemaal 'losse' lessen lukt dat niet goed. Door meer samenhang in het onderwijsprogramma aan te brengen wint u aan effici├źntie en diepgang. Het geeft rust, werkt motiverend op de leerlingen en biedt de leraar gelegenheid pedagogisch, didactisch en vakinhoudelijk te groeien in het beroep. Dat geeft uw leraarschap een extra dimensie. Laat u inspireren door onze creatieve en praktijkbeproefde aanpak.

Interesse

U bent geïnteresseerd in ons scholings- en professionaliseringsaanbod? Neem contact met ons op.