Inloggen

Interimmanagement

Door omstandigheden als ziekte, vertrek, of spanningen binnen de organisatie heeft u behoefte aan iemand die zich snel op bestuurlijke of (boven)schoolse vraagstukken kan inwerken, de situatie kan analyseren, verstandig richting kan bepalen en vertrouwen van mensen kan winnen. Dat is wat wij u kunnen bieden.

Wederzijds vertrouwen is voor ons de sleutel voor samenwerking. Wanneer deze cohesie er is, doen wij samen met u als opdrachtgever een zorgvuldige intake. Hierbij komen alle belangrijke onderdelen van de organisatie aan de orde:

  • Onderwijs
  • Personeel
  • Organisatie
  • FinanciĆ«n
  • Facililtair
  • Stakeholders
  • Kwaliteit

Op basis van de intake wordt, indien nodig, binnen enkele weken een analyse gemaakt van de stand van zaken en gerapporteerd aan de opdrachtgever. Op basis van deze rapportage wordt een plan van aanpak opgesteld voor noodzakelijke verbeteringen of veranderingen. Binnen een realistisch tijdpad worden doelen en interventies vastgesteld voor de korte- en middellange termijn. Daarbij is een constructieve samenwerking met het MT en de ondersteunende afdelingen onmisbaar. Leiding geven is immers het behalen van resultaten samen met anderen. Dat is de benadering van Edu-Sign, werken vanuit het hart van onderwijs en dichtbij het hart van de mensen. Dat geeft de beste resultaten.

Edu-Sign werkt vanuit christelijke waarden en normen en is aanspreekbaar op de kernwaarden:

  • Eerlijk en transparant
  • Oog voor de menselijke maat
  • Duurzame kwaliteit

Naast interim-management biedt Edu-Sign ook de mogelijkheid voor zogenaamd 'schaduwmanagement'. Jonge of minder ervaren leidinggevenden wordt support geboden. Hetzelfde geldt voor leidinggevenden waar het niet zo lekker loopt. Door op de achtergrond intensief support te bieden, helpen wij leidinggevenden groeien in hun werk.

Wanneer wij uw vraag niet kunnen beantwoorden, maken wij gebruik van ons brede netwerk van leidinggevenden en gaan met u op zoek naar de gewenste kandidaat.

Doelgroep

Besturen binnen het primair onderwijs.

Investering

Afhankelijk van uw vraag wordt een passend voorstel geformuleerd.