Inloggen

Onze missie

Passie voor onderwijs, dat is waarvoor Edu-Sign is opgericht. Passie of passief, het scheelt slechts één letter maar maakt een wereld van verschil. En dat verschil maken gebeurt meestal niet met grote woorden. Het zijn de mensen die het doen. Vaak is het zelfs één mens die het verschil maakt; een leidinggevende met visie en geloof in z'n mensen, een leraar met hart voor z'n leerlingen, leerlingen met oog voor elkaar.
Edu-Sign kijkt met het 'oog van de meester' naar onderwijs, en helpt scholen en leraren hun passie realiseren.

Maatschappelijke drive

Edu-Sign is een onderneming met oog voor de menselijke maat. Immers, bijdragen aan een leefbare samenleving begint bij respect, zorgzaamheid en verantwoordelijkheid. Dat leer je door in dialoog te gaan met elkaar, je medemens en de omgeving. Het is de balans tussen denken en doen waardoor de kwaliteit van de kennis, inzichten, vaardigheden en houding verdiept wordt. Dat is de basisfilosofie achter alles wat Edu-Sign doet.

Edu-Sign hanteert de filosofie dat zoveel mogelijk middelen aan het primaire proces besteed moeten worden. Daar bedenken we samen met onze partners slimme oplossingen voor. En dat merkt u aan onze prijs-kwaliteitverhouding.

Kennisgericht

Leren met inzicht en begrip, in wat voor situatie ook,  dat is waar Edu-Sign voor staat. Of het nu gaat om volwassenen, leraren of leerlingen, iedereen heeft baat bij verstandig worden. Kennis verwerven is een actieve bezigheid die past bij ons vermogen tot leren. Daarom weten wij ons aangesproken door het principe van 'learning bij doing'; leren moet je doen.

Kennis is essentieel voor de moderne samenleving. Daarom is de kennis van Edu-Sign actueel, en gericht op bruikbaarheid in de praktijk. Tegelijkertijd  streven we er naar dat kennis duurzaam verankert in organisaties, leraren en leerlingen. Dan heb je er ook iets aan.

Onderzoek is een gerichte manier om kennis te ontwikkelen. Daarom investeert Edu-Sign in praktijkgericht onderzoek naar wat werkt in onderwijs. Studenten van universiteiten zijn bij ons welkom voor een stageplaats.

Duurzame ontwikkeling

Edu-Sign staat voor duurzame ontwikkeling. Dat betekent investeren in de verbinding tussen denken en doen. Hoe beter begrepen wordt wat de relatie is tussen gedrag en de achterliggende motieven, hoe duurzamer het rendement. De praktijk wordt zo een zichtbare afspiegeling van de visie en missie.  Leren met perspectief noemen we dat.  Motiverend voor de leraar als professional, stimulerend voor de leerlingen en de organisatie wordt er blijvend beter van.