Inloggen

De Schrijverstafel

Wie veel ziet kan veel vertellen. Dat geldt ook voor ons werk. Met onze schrijverstafel gaan we echter een stap verder. Wat wij zien en ontwikkelen in de praktijk schrijven we ook op. Maar dat doen we niet zonder er eerst de literatuur op na te slaan. Het doel van onze bijdragen aan de schrijverstafel is enerzijds reflectie en verdieping bieden en anderzijds inspirerende ideeën en praktijkvoorbeelden aanreiken.


Wilt u zelf een bijdrage leveren aan kennisverspreiding via onze schrijverstafel? Neem dan contact op met ons. U kunt vrij uit onze bijdragen citeren zolang u zich houdt aan het auteursrecht en de richtlijnen van de APA. Het is echter niet toegestaan zonder toestemming bijdragen te kopiëren of in scholing en training te gebruiken.

Subscribe to this list via RSS Bekijken artikelen getagged christelijk

Leraren hebben goed gereedschap nodig

Dit schrijven Bert Kalkman en Pieter Dirk Blom in het RD van 1 februari 2016 als reactie op een samenvatting in het RD van woensdag 27-01 van een lezing gehouden door prof. dr. W. van Vlastuin op de lectoraatsdag christelijk leraarschap van Driestar Educatief.

Kernachtig formuleert Van Vlastuin het grote perspectief van het christelijke onderwijs, als hij stelt dat de christelijke identiteit niet beperkt blijft tot dagopeningen of schoolmoraal, maar het gehele onderwijs moet doortrekken. Dat komt omdat vanuit het christelijk geloof met een ánder hart en met ándere ogen naar de werkelijkheid wordt gekeken. Het christelijk onderwijs mag én moet inderdaad kinderen en jongeren binnenleiden in Gods werkelijkheid. Midden in een gebroken wereld is Hij de Aanwezige en gaat het ook heen naar Zijn toekomst.

Meer dan het hart
Het is mooi dat Van Vlastuin een aantal voorbeelden aanreikt waarin Gods werkelijkheid zichtbaar wordt, zoals de orde in de muziek en de wiskunde, zeestromingen en architectuur. Ze zijn herkenbaar en er zijn zeker leraren die hiermee in de klas aan de slag willen. Maar hoe doe je dat? Deze vraag is wat ons betreft net zo belangrijk bij de bezinning op christelijk leraarschap, als de aandacht voor het hart van de leraar. Want inspirerende en bezinnende bijeenkomsten zijn mooi, maar wat kan de leraar ermee wanneer hij morgen weer aan het werk moet? Daarom gaat het evenzeer om bezinning op vragen als hoe leerlingen dieper kunnen leren en welke bijdrage leermiddelen daaraan kunnen leveren. Zonder aandacht voor deze zaken is het ideaal van christelijk leraarschap niet te realiseren.

Leren met diepgang
Gelukkig werken er op de christelijke scholen bevlogen leraren die werk maken van onderwijs dat leerlingen inleidt in Gods werkelijkheid. Ze hebben de bekwaamheid om hun onderwijs zo te geven dat er mooie lessen en gouden momenten ontstaan, waarbij er soms sprake is van een venster op de hemel. Een zwak punt is echter dat deze momenten vaak incidenteel en bijna altijd afhankelijk zijn van de individuele leraar.

...
©Bert Kalkman en Pieter Dirk Blom
Hits: 1191
Waardeer dit blogartikel:
0

Begin 2014 ontstond in de publieke opinie een discussie over het christelijk onderwijs. Het hoofdredactionele commentaar in het Reformatorisch Dagblad van 31 januari 2014 was de aanleiding voor Bert Kalkman om te reageren. Het commentaar met de titel 'Goud in handen' stelt kritische vragen bij de manier waarop de identiteit in de praktijk doorwerkt. Scholen, zo wordt gesteld, hebben meer aandacht voor resultaten dan voor de vertaling van de identiteit in de lessen. Leerlingen ervaren de school, behalve de officiële momenten, niet als echt verschillend van andere scholen. Het heilig vuur lijkt langzaam te doven en christelijke scholen in het buitenland slagen er beter in hun identiteit voor leerlingen zichtbaar te maken.
Een stevig commentaar met, als de constateringen waar zijn, een sombere boodschap. In hetzelfde commentaar wordt echter gesteld dat wie kennis heeft van de christelijke traditie goud in handen heeft. Met andere woorden, bij voldoende kennis van de traditie komt het met het christelijk onderwijs wel goed. Maar zo eenvoudig is dat natuurlijk niet.

Wat mij raakte in het commentaar was dat de kritiek bijna aantoonbaar opgetekend leek uit de mond van prominente leidinggevenden en opiniemakers in het christelijk onderwijs. Daarmee lijkt de verantwoordelijkheid van het probleem verschoven te worden van de leidinggevenden en opiniemakers naar de leraren. Dat is echter de omgekeerde weg. Leraren moeten zich juist gesteund en geholpen weten om christelijk onderwijs in de praktijk vorm te geven.

Na mijn reactie op het krantencommentaar volgden een drietal reacties van de collega's Richard Toes (directeur van de Guido de Brés in Rotterdam), Frans van Hartingsveld (College voorzitter van de Jacobus Fruytier in Apeldoorn) en Henk Vermeulen (Driestar Educatief in Gouda). Interessant aan deze reacties is dat ze:

- Allemaal uit het voortgezet en hoger onderwijs komen;
- Alle drie de collega's historicus of classicus zijn.

Zonder hier nu diepgravend op in te gaan, houdt de vraag me bezig waar de pedagogen en schoolmeesters in dit debat zijn? Het kan toch, met alle respect voor de gewaardeerde collega's, niet waar zijn dat het pedagogisch gesprek over de toekomst van het christelijk onderwijs gevoerd wordt door niet-schoolpedagogen?

Daarom heeft het debat in de krant heeft me eens te meer overtuigd van de noodzaak van mijn stelling: 'Het is tijd voor een revival van het christelijk onderwijs!'

Deze bijdrage is een samenvatting van de twee opinieartikelen die ik schreef naar aanleiding van de discussie over christelijk onderwijs (RD, 21-02-2014 en RD, 05-03-2014). Ik hoop van harte dat het bijdraagt om het gesprek over de toekomst van het christelijk onderwijs naar een hoger plan te brengen en dat leraren geïnspireerd worden om onderwijs met een 'plus' te geven. Download het hele artikel.

Hits: 1956
Waardeer dit blogartikel:

Posted door op in Onderwijsontwikkeling

Nieuw: Corrie for Kids

Corrie ten Boom. Wie kent haar niet? Haar naam is nauw verbonden met het wereldberoemde (en verfilmde) boek 'De Schuilplaats'. Een christenvrouw die in haar leven steun en kracht ervoer door haar geloof in God. Niet in het minst in concentratiekamp Ravensbrück.
Na de oorlog vertelt Corrie in 63 landen over haar ervaringen en vooral over haar God.

In opdracht van het Corrie ten Boomhuis in Haarlem ontwikkelt Edu-Sign Studio een lespakket voor kinderen van 11-12 jaar: 'Corrie for Kids'. Met de fullcolour kinderglossy 'Corrie!' in de hand, videoclips op het bord en een leerdagboek op tafel verdiepen leerlingen zich zes uur in het leven van Corrie ten Boom. Naast haar ervaringen in de Tweede Wereldoorlog komen ook haar kindertijd én haar wereldreizen van na de oorlog aan de orde.
'Corrie for Kids' is uniek. Niet in het minst door verhalen van Els Florijn (winnaar EigenWijsPrijs 2014), illustraties van Jack Staller, audioclips met de stem van Elly Zuiderveld en de gloednieuwe animatiefilm 'Het verhaal van Corrie ten Boom voor kinderen'.

De eerste reacties zijn veelbelovend. Zo vertelt de leerkracht die het lespakket met zijn klas heeft uitgeprobeerd:
'Je kruipt echt in de huid van Corrie. Haar boodschap van vergeving is heel sterk. De leerlingen zijn diep onder de indruk van de verhalen. Dit is een absolute aanrader voor elke groep 8. Het sluit naadloos aan bij het geschiedenishoofdstuk over de Tweede Wereldoorlog. Ik ben benieuwd naar het eindproduct!'

September 2014 zal 'Corrie for Kids' worden gepresenteerd. Ook zal een presentiepakket naar 2000 scholen worden verzonden.
Geïnteresseerd in 'Corrie for Kids'? Houd onze website in de gaten. Ook in onze nieuwsbrief zullen we u over het lespakket informeren.

Hits: 2185
Waardeer dit blogartikel:
0