Inloggen

Bestuur en Toezicht

Veel besturen en toezichthouders worstelen met de manier waarop toezichtkaders niet alleen formeel juridisch maar ook inhoudelijk toezicht mogelijk maken. Tegelijk is het niet, tenzij strikt noodzakelijk, geoorloofd op de stoel van de bestuurder of directeur te gaan zitten.

Maar welke toezichthouder of bestuurder bekruipt niet  regelmatig het gevoel: 'Alles lijkt te kloppen, maar toch heb ik er geen greep op.' En de werkelijkheid laat dit ook zien . Ondanks mooie toezichtkaders lopen situaties veelal sluipenderwijs uit de hand en wordt er te laat ingegrepen. Hoe dat komt? In de meeste gevallen ontbreekt de inhoudelijke vulling van het toezichtkader. En dat is vreemd.

Besturen en toezichthouders die de inhoudelijke vulling van het toezichtkader uit handen geven aan directies en leraren schieten te kort.  De school, zeker in het bijzonder onderwijs, is van de ouders en directies en leerkrachten geven uitvoering aan de doelen waarvoor de school is opgericht.

Hoog tijd om u als bestuur of toezichthouders te laten informeren over de wijze waarop u inhoudelijk toezicht kunt houden. Edu-Sign in de persoon van Bert Kalkman combineert de kennis van besturen, toezicht houden en leidinggeven met zijn kennis van pedagogiek, onderwijs en organisatieontwikkeling.

Hij laat zien hoe u ijkpunten en kaders kunt formuleren die u in staat stellen inhoudelijk greep te krijgen op uw taak als bestuur of toezichthouder. Hiermee wordt de rol van de toezichthouder en/of bestuurder inhoudsvoller en ontstaat er gezonde spanning tussen u en uw directeur(en). U houdt niet alleen toezicht maar wordt ook sparringpartner door dat u weet waarover u inhoudelijk de goede vragen moet stellen.

De onderdelen die aan de orde komen zijn:

  • Identiteit
  • Pedagogische visie
  • Onderwijs
  • Personeel
  • Organisatie
  • Facilitair
  • Beheer
  • Kwaliteit
  • FinanciĆ«n

Dit Edu-Sign product is ontstaan uit de bestuurspraktijk en biedt uitstekende mogelijkheden om u samen met de directeur(en), personeelsleden en stakeholders te bezinnen op de missie en doelstelling van uw schoolorganisatie. Positieve bijkomstigheid is dat ook bevoegdheid en verantwoordelijkheden voor iedereen opnieuw duidelijk worden.

Doelgroep

Besturen en toezichthouders  die meer inhoud aan hun rol willen geven.

Investering

Een avond of dagdeel

Locatie

In overleg